stjerne.pngSTARK LOKAL NÄRVARO OCH SUPPORT

stjerne.pngGODKÄNNANDEN OCH SAMARBETEN MED LEDANDE TILLVERKARE

stjerne.pngBRETT PRODUKTSORTIMENT OCH SNABB LEVERANS

Vad är EN BRA HydrauloljA för industrin?

En hydrauloljas uppgift är att överföra kraft från energikällan i ett fordon eller i en maskin med så låg energiförlust som möjligt. Den processen kan optimeras om man vet vilken hydraulolja som är bäst lämpad för den specifika uppgiften. Hydrauloljor finns i många olika varianter som är utvecklade för att klara olika typer av driftsförhållanden och den kemiska sammansättningen i hydrauloljan kan därför variera kraftigt beroende på vilket användningsområde hydrauloljan är utvecklad för. För att vara säker på att du får ut maximalt av din maskin eller ditt fordon bör du därför använda dig av rätt hydraulolja. 

I TOTALs sortiment av hydrauloljor hittar du flera olika högkvalitativa alternativ för alla ändamål. Skillnaden mellan hydrauloljorna i vårt sortiment har att göra med deras kemiska sammansättning vilken är framställd för att passa ett särskilt användningsområde. Likväl ska en bra hydraulolja, oavsett användningsområde, ha goda smörj- och friktionsegenskaper samtidigt som den erbjuder utrustningen ett förstärkt skydd mot korrosion. Vidare bör hydrauloljan ha en god termisk stabilitet och oxidationsbeständighet för att kunna erbjuda optimalt skydd till hydraulssystemet.

Hydrauloljor till industrin


TOTAL hydrauloljor till industrin

På TOTAL vet vi hur viktigt det är att ha kunskap om den specifika industrins behov och krav. Därför arbetar vi i nära samarbeten med våra kunder och partners. Detta ger oss ovärderlig information som vi använder i produktutveckling och när vi rekommenderar smörjmedel till våra kunder. 

Alla TOTALs hydrauloljor till industrin erbjuder en utmärkt prestanda vid utmanande påfrestningar och inom högteknologiska användningsområden. Tester på TOTALs hydrauloljor visar att de utmärker sig genom anmärkningsvärt god hydrolytisk stabilitet och filtrerbarhet. Ett utmärkt exempel på detta är EQUIVIS HE som är en hydraulolja utvecklad för att optimera hydrauliksystemets prestanda och tillförlitlighet. Ett högt viskositetsindex ger en högre smörjfilmstjocklek, vilket garanterar bättre slitskydd under hela livslängden. Vidare har EQUIVIS HE förstärkta anti-skum egenskaper samt mycket hög oxidationsstabilitet. 

Ett byte av smörjmedel är en liten detalj som kan göra stor skillnad för en verksamhet. Våra experter kan hjälpa er välja det optimala smörjmedlet för er verksamhet samt se till att det används på rätt sätt. Med vår kunskap kan vi tillsammans med er reducera antalet driftstopp, öka produktiviteten och sänka underhållskostnaderna. 

 


 

 

Kontakta våra  svenska experter

Martin Steinkamp, Försäljningschef TOTAL SwedenMartin Steinkamp
Försäljningschef, SE
Industri smörjmedel
0708535766
[email protected]

Johan Weesmaa, Industri & applikationsingenjörJohan Weesmaa
Industri & applikationsingenjör
Industri - smörjmedel
0702602797
[email protected]