POLICY FÖR SEKRETESSKYDD OCH HANTERING AV KAKOR

Välkommen till webbplatsen www.totalnordic.com. Genom att ansluta till eller utforska webbplatsen godkänner du att du har läst, förstått och accepterat, utan någon begränsning eller något förbehåll, denna policy för sekretesskydd och hantering av kakor (”policyn”) och våra användarvillkor. Observera att andra villkor och policyer för sekretesskydd gäller på andra webbplatser för Total Group, och vi rekommenderar att du läser dessa noggrant.

Syftet med policyn är att informera dig om de rättigheter och friheter som du kan utöva avseende vår användning av dina personuppgifter samt om de åtgärder som vi vidtar för att skydda uppgifterna.

TOTAL DENMARK är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifter som används för att hantera webbplatsen. Denna behandling utförs i enlighet med tillämplig lag.

 

1. Syfte med behandlingen, rättslig grund, tid för lagringen och datatyper som samlas in

När du besöker webbplatsen kan du behöva tillhandahålla oss olika personuppgifter, t.ex. ditt för- och efternamn, för att kunna använda de tillgängliga tjänsterna.

Den personuppgiftsansvarige behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla tjänsterna. I synnerhet kan vi samla in vissa personuppgifter för extern kommunikation, så att vi kan besvara dina förfrågningar om information.

I våra onlineformulär markeras obligatoriska fält med en asterisk. Om du inte besvarar de obligatoriska frågorna kan vi inte tillhandahålla dig tjänsten/tjänsterna som du begär.

Dina personuppgifter behandlas inte i efterhand på ett sätt som strider mot syftena som anges ovanför och nedanför insamlingsformulären. Dina uppgifter sparas inte längre än vad som behövs för behandlingen.

 

2. Mottagare av uppgifter

Dina personuppgifter kan vidarebefordras till en eller flera avdelningar hos den personuppgiftsansvarige eller till företag inom Total Group och en eller flera samarbetsparter, oberoende distributörer och underleverantörer.

Om du lämnar en kommentar som ska publiceras online kan vi behöva publicera vissa av dina personuppgifter på webbplatsen. Eftersom det kan vara svårt eller till och med omöjligt att kontrollera hur tredje parter använder publicerade uppgifter på internet informerar vi dig härmed om att du kan göra invändningar mot denna publicering genom att kontakta oss enligt anvisningarna i avsnitt 5 nedan.

 

3. Överföring av uppgifter

All överföring av uppgifter till ett land utanför EES ska ske i enlighet med tillämpliga föreskrifter och med metoder som skyddar dina uppgifter på lämpliga sätt.  

För de tjänster som tillhandahålls på den här webbplatsen kan dina uppgifter, t.ex. ditt för- och efternamn, överföras till mottagare som samarbetsparter, Total Group-företag osv. som finns utanför EU.

Av detta skäl har Total Group infört bindande företagsregler för överföring inom koncernen av personuppgifter som har samlats in inom EES.

För dataöverföringar som inte täcks av företagsreglerna, till länder utanför EES, lämnas andra garantier.

Du kan begära en kopia genom att kontakta oss enligt anvisningar i avsnitt 7 nedan.

 

4. Sekretess och konfidentialitet för data

Den personuppgiftsansvarige vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa sekretessen och konfidentialiteten för dina personuppgifter, inklusive att förhindra att de ändras, skadas eller röjs för obehöriga tredje parter.

 

5. Hantering av kakor

5.1. Princip

Med en kakfil kan webbplatser spara information om hur du har utforskat webbplatsen på datorn (t.ex. antal besök, antal visade sidor osv.) för att underlätta ditt besök på webbplatsen.

Du kan när som helst radera lagrade kakor på din dator, förhindra lagring av nya kakor och få en avisering innan nya kakor lagras. Detta gör du genom att ändra webbläsarens inställningar med anvisningarna nedan (”Kaktyper, kakor och statistik samt inställningar”).

Obs! Om du tar bort en kaka eller förhindrar lagring av kakor på din enhet kanske du inte kan använda vissa tjänster på webbplatsen.

 

5.2. Kaktyper, kakor och statistik samt inställningar.

De kakor som kan lagras på din server när du utforskar webbplatsen är endast avsedda att möjliggöra eller underlätta elektronisk kommunikation, eller är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten du begär (språkkakor, inloggningskakor osv.), eller är statistikkakor eller andra kakor i enlighet med villkoren nedan.

När du måste godkänna kakor innan de kan sparas, ber vi dig att godkänna detta avtal via länken ”Find out more” (Läs mer) som visas på webbplatsens startsida, där vi tydliggör att du genom att fortsätta utforska webbplatsen godkänner användningen av dessa kakor.

5.2.1. Which cookies are stored?

Cookies issued by the data controller

Kaka Beskrivning Så förhindrar du den Period
Webbplats (har_js) Innehåller information om webbläsarsessionen och gör det möjligt för besökarna att logga in på webbplatsen Se avsnitt 5.2.2 Tas bort när webbläsaren stängs.
Webbplats (cookie_agreed) Kommer ihåg besökarens val angående kakor Se avsnitt 5.2.2 13 månader

 

 

Statistics cookies

Kakutgivare Beskrivning Så förhindrar du den Period

AT INTERNET

idrxvr 

tmst

Gör att vi kan se hur många besökare webbplatsen har och hur ofta besöken sker

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

Avsnitt 5.2.2

7 månader

Google Analytics

Gör att vi kan se hur många besökare webbplatsen har och hur ofta besöken sker

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Avsnitt 5.2.2

7 månader

 

Statistikkakor används för att mäta antalet besök, antalet sidor som har visats, användarnas aktivitet på webbplatsen och hur ofta de kommer tillbaka. Statistikverktyget som används skapar en kaka med en unik identifierare, som inte lagras längre än 7 månader. Din IP-adress samlas också in för att fastställa från vilken ort du besöker webbplatsen ifrån. Din IP-adress anonymiseras omedelbart efter användningen så att du inte kan identifieras som fysisk person. Statistiska uppgifter för webbplatsbesök samlas in av leverantörerna AT Internet och Google Analytics, och överförs sedan till den personuppgiftsansvarige i ett sammanställt och anonymiserat format i ett webbgränssnitt som endast den personuppgiftsansvarige har åtkomst till. Uppgifterna som samlas överförs inte till tredje part och används inte i andra syften. Du kan när som helst blockera dessa kakor genom att förhindra dem enligt anvisningarna ovan.

 

5.2.2. Hur raderar jag kakor, får aviseringar om hur de lagras eller ändrar webbläsarens inställningar?

Hur raderar jag kakor som redan har lagrats på min dator?

  • På din dator:
  • På disken C:\ går du till mappen ”Windows”.
  • Öppna mappen ”Temporary Internet Files”.
  • Markera alla filer (CTRL + A).
  • Välj alternativet ”Ta bort”.

Hur ändrar jag webbläsarens inställningar för att avvisa eller få information om lagring av kakor?

  • I webbläsaren Internet Explorer 5 (Microsoft): Välj ”Verktyg” och sedan ”Internetalternativ”. Klicka på fliken ”Säkerhet” och sedan på ”Anpassad nivå” och rulla ned till avsnittet ”Kakor”. Bredvid ”Tillåt kakor som lagras på din dator” väljer du ”Fråga” för att få en avisering eller ”Inaktivera” för att avvisa alla kakor
  • I webbläsaren Internet Explorer 6, 7 eller 8 (Microsoft): Välj ”Verktyg”, ”Internetalternativ”, ”Sekretess” och sedan önskad inställning.
  • I webbläsaren Firefox: Klicka på ”Verktyg” och välj ”Alternativ”. På fliken ”Sekretess och säkerhet” kryssar du ur rutan ”Tillåt kakor från webbplatser”. 
  • I webbläsaren Chrome (Google): Klicka på ”Anpassa och kontrollera Google Chrome” och välj ”Inställningar”. Under ”Sekretess och säkerhet” klickar du på ”Inställningar för innehåll” och aktiverar ”Blockera kakor från tredje part”.

 

6. Dina rättigheter/kontakt

I enlighet med nuvarande bestämmelser har du rätt att få åtkomst till, rätta och radera dina personuppgifter samt invända mot att de används. Du har också rätt att i förhand godkänna marknadsföring och att invända mot det enligt tillämpliga bestämmelser. Du kan begära att dina personuppgifter ska skickas till dig och du har rätt att lämna instruktioner om hur dina personuppgifter ska användas efter att du har avlidit.  Du kan även begära att uppgifterna begränsas och/eller lämna in en begäran till Datainspektionen. Använd kontaktformuläret för att lämna in din begäran eller skicka den till följande adress:

TOTAL SWEDEN
Amerika Plads 29
DK-2100 Copenhagen

 

Version Juni 2019