Skip to content

13/03/2020 News

Total öppnar en pilotfabrik för tillverkning av europeiska batterier till elfordon

Saft 

Paris, 30 januari 2020 – Under den franska presidenten Emmanuel Macrons besök vid Saft Nersac-fabriken utanför Angoulême, i sydvästra Frankrike, offentliggör Total, via sitt dotterbolag Saft, och PSA med Opel, en gemensam strategi för tillverkning av batterier för elfordon i Europa. Samarbetspartnerna kommer att inleda ett joint venture kallat Automotive Cell Company (ACC).

Projektet kommer att dra nytta av modern forskning och utveckling, tillhandahållet av Saft, för att tillverka elfordonsbatterier med start 2023. Den teknik som används möjliggör en hög energiprestanda, både när det gäller räckvidd och laddningstid. Dessutom kommer denna nya teknik innebära ett avesvärt lägre koldioxidavtryck än vad existerande tekniker gör, vilket därmed sätter en ny standard i Europa.

Projektets första fas fokuserar på forskning och utveckling, däribland byggandet av en pilotfabrik på mark som tillhör Safts Nersac-anläggning. Fabriken är planerad att startas upp i mitten av 2021 och motsvarar en investering på 200 miljoner euro. Projektet som omfattar utveckling och kommersialisering av högpresterande litiumjonbatterier, är tänkt att generera omkring 200 högkvalificerade jobb i den franska regionen Nouvelle-Aquitane.

Den första projektfas innebär ett investeringsbeslut för en storskalig produktionsanläggning (8 GWh till att börja med, som ökas till 24 GWh senare) i den norra delen av regionen Hauts-de-France. Denna första produktionsanläggning kommer därefter att följas av ytterligare en produktionsanläggning med likvärdig kapacitet belägen i Tyskland  De två anläggningarnas produktionskapacitet kommer tillsammans motsvara en miljon batterier om året, eller omkring 10–15 % av den europeiska marknaden. Omkring 5 miljarder euro kommer att krävas för att genomföra det här ambitiösa programmet.

Total och PSA-gruppen har stöd av franska, tyska och EU-instanser för projektet och förväntas få närmare 1,3 miljarder euro i offentlig finansiering under utvecklingen inom ramen för initiativet IPCEI (Important Projects of Common European Interest) som är sanktionerat av Europakommissionen.

"Under 2015 fastställde Total en ambition att bli en globalt ansvarstagande aktör på energimarknaden. Detta åtagande låg till grund för vårt förvärv av Saft 2016, en stor batteritillverkare. Förvärvet är i första hand genomfört för att utveckla energilagring som stödjer tillväxten av periodiskt återkommande förnybara energier som solkraft och vindkraft. Den snabba utvecklingen av elektrisk mobilitet ger Total, via Saft, en annan möjlighet för tillväxt och engagemang för en koldioxidfri ekonomi", säger Patrick Pouyanné, ordförande och CEO på Total. "Med stöd av franska, tyska och europeiska instanser ska vi använda våra bästa expertkunskaper och tekniker tillsammans med vår partner PSA-gruppen för att skapa en konkurrenskraftig europeisk batteriindustri."

Carlos Tavares, ordförande PSA-gruppen styrelse tillägger: "Vi vill erbjuda medborgarna mobilitetslösningar som är rena, säkra och ekonomiskt överkomliga. Jag är övertygad om att det här projektet, med vår partner Total/Saft, kommer att bli en referenspunkt för utveckling och tillverkning av battericeller för fordonsindustrin i Europa. Jag vill rikta ett tack till de franska och tyska myndigheterna, regionerna Nouvelle-Aquitaine och Hauts-de-France samt Rhineland-Palatinate för deras aktiva stöd, som är avgörande för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet som backas upp av Total och deras dotterbolag Saft, PSA-gruppen och Opel."

Automotive Cell Company (ACC) kommer att vara ett 50-50 joint venture mellan Saft och PSA-gruppen för pilotproduktionen. Under den kommersiella produktionsfasen kommer Safts andel i ACC att minska till 33 %.

Europeisk kontext

2019 fastställde EU ambitiösa, bindande mål för att snabbt öka försäljningen av elfordon. Den europeiska marknaden för bilbatterier beräknas uppgå till omkring 400 GWh 2030 eller 15 gånger nuvarande behov, motsvarande mer än sju miljoner elfordon.

Europeiska biltillverkare behöver därför planera sin batteriförsörjningsstrategi, eftersom batterier motsvarar mer än en tredjedel av ett elfordons mervärde.

Projektets implementering är beroende av att säkra godkännanden från relevanta antitrustinstanser.