Skip to content

08/05/2019 News

Tänker du på miljön när du väljer smörjmedel?

ECO2 hydraulikoljor från Total

Total fokuserar på att hjälpa företag med att  minska kostnader och reducera miljöpåverkan så mycket som möjligt. Vi satsar stora resurser på att utveckla energibesparande och bränslebesparande smörjmedel till våra kunder och samarbetspartners. Med detta i åtanke har Total satsat stora resurser på att ta fram en ny generation av regenererade basoljor.Equivis ECO2 46 och Azolla ECO2 46 är högpresterande hydrauloljor, utvecklade för användning i alla typer av hydrauliska applikationer i flera olika marknadssegment. ECO2 produkterna har liknande egenskaper som våra ZS produkter, och är i några hänseenden bättre. Utvecklingen av dessa ECO2 produkter går helt i linje med TOTALs ambition om att vara en energileverantör som tar ansvar för miljön. Detta visar återvinningstekniken som använts i utvecklingen av dessa produkter i modellen nedan.

ECO2 produkterna håller samma höga kvalitet som TOTAL's traditionella ZS hydrauloljor. De nya produkternas kemiska egenskaper och mekaniska prestationer möter alla krav för de vanligaste applikationerna:

  • Optimering av hydrauliksystemets funktion.
  • Utmärkt skydd till mekaniska komponenter.
  • Högpresterande vid varierande temperaturförhållanden
ECO2 hydrauloljor återvinningstekniksmodell