Skip to content

27/04/2021 News

Kia Corporation och Total Lubrifiants förlänger samarbetet

Total Lubricants and Kia Corporation renewal

Kia Corporation och Total Lubrifiants förnyar deras globala partnerskap(*) med ytterligare fem år. Total Lubrifiants fortsätter som rekommenderad smörjmedelspartner, inom Kia Corporations förhandlarnätverk, till mars 2026. 

Förlängningen av samarbetet innebär bla. att Kia’s förhandlarnätverk kommer att kunna dra fördel av TOTAL QUARTZ högkvalitativa motoroljor, Total's marknadsföringsexpertis, Total’s know-how inom elektrisk mobilitet och innovativa lösningar till elektriska fordon.  

Sedan 2011 har detta samarbete visat upp de båda företagens gemensamma vision när det gäller prestanda, kvalité och innovation. Utvecklingen av högkvalitativa produkter och innovativa lösningar, har stärkt dem båda företagens positioner på den globala marknaden. Framstegen har främjat Kia’s kunder som har kunnat dra fördel av lösningar som är skräddarsydda just för dem. Förnyandet av samarbetet öppnar dörrar till nya möjligheter, speciellt med hänsyn till de nya motorteknologiernas inträde på marknaden.

«Vi är stolta över att fortsätta vårt samarbete som vi påbörjade för 10 år sedan”, förklarade Jean Parizot, Vice-President Automotive på Total Lubrifiants. “Det här samarbetet, byggt på innovation och teknologi, har gjort det möjligt för oss, tillsammans med Kia, att utveckla perfekt anpassade produkter som möter kundernas behov. Förlängningen av samarbetsavtalet, ger oss en chans till att konstruera nya lösningar, med hänsyn till de ständigt utvecklande kraven som ställs på el- och hybridmotorer. Vi ämnar även utvidga utvidga samarbetet till nya områden som mobilitet och elektrifiering.» Jean Parizot, vice-president Automotive i Total Lubrifiants.

Om Kia gruppen

Kia grundades 1944 i Sydkorea och är idag ett globalt varumärke inom mobilitet, som har en vision att skapa hållbara mobilitetslösningar för sina kunder över hela världen. Med 52 000 anställda världen över och med en komersiell närvaro på mer än 190 marknader, samt tillverkningsanläggningar i sex länder, säljer företaget idag cirka tre miljoner fordon per år. Med sitt växande utbud av mobilitetstjänster och sin varumärkesslogan ‘Movement that inspires’, går Kia i spetsen för populariseringen av   elektriska- och batteridrivna fordon.

* med undantag för Sydkorea