Skip to content

28/05/2019 News

Europas största Bitumen leverantör expanderar

TOTAL Bitumen Oulu, Finland

TOTAL Nordic etablerar bulk verksamhet för bitumen i bottniska viken genom öppnandet av en ny depå i Oulu i Norra Finland. Nyöppningen innebär utmärkta expanderingsmöjligheter för Europas ledande bitumen leverantör. Det strategiska valet av Oulu, Finland som plats för den nya depån, ger ett betydligt större täckningsområde än tidigare, och är ett bra komplement till tidigare depån i Helsingborg, och direktleveranser från Brunsbüttel, Tyskland.  Sammantaget innebär det att TOTAL nu kan leverera Bitumen till både de Södra och Norra delarna av Skandinavien via dag-till-dag leveranser. TOTALs nya bitumen depå i Finland består av följande:

  • 2 st lagringscisterner om totalt cirka 11.000 cbm, (8000 + 3000 cbm)
  • 1 lastbilsramp som kan lasta cirka 1 lastbil i timmen
  • Övervakningssystem för att kunna reagera i tillfälle av oförutsedda händelser vid lastning.

"Vi har tittat på projektet under en period, men att investera i en konvertering av en befintlig talloljedepå och säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet kräver eftertanke. Vi måste säkerställa såväl efterlevnaden av högsta möjliga säkerhet, tillgänglighet på försörjning av bitumen och att välja rätt samarbetspartner. Genom ett samarbete med Baltic Tank, som är en ledande aktör avseende tankanläggningar i Finland, kan vi nu äntligen öppna verksamhet i Norra Finland,  med en depå som möjliggör leveranser såväl i Finland, som Norra Sverige och Norge. Depån är en strategiskt viktig utökning för oss på TOTAL. Vi mottog den första båtleveransen den 21 maj och räknar med att vara igång för fullt i början av juni 2019. Nu ser vi framemot nya samarbeten i Finland", säger Krister Perssson, Marknadschef Bitumen Nordic.