Skip to content

Energiproduktion

Vindkraftsektorn har en unik och mycket krävande uppsättning av utmaningar. Extrema driftsförhållanden, svårtillgängliga platser, behov av kontinuerlig tillgänglighet samt krav på effektivitet. Att minska kostnaden för energi har varit en drivande faktor inom vindindustrin de senaste åren. Vårt engagemang för bättre och mer prisvärd energi har skapat ett innovativt tillvägagångssätt för de företag inom vindkraftssektorn som är angelägna om att minska sina driftskostnader.

Från olje- och gasproduktion till vindkraftverk och transformatorer. TOTAL erbjuder smarta lösningar och ett komplett sortiment av smörjmedel för aktörer inom energibranschen. I branscher där pålitlighet och effektivitet är avgörande faktorer kan våra produkter minska underhållskostnaderna, samtidigt som produktiviteten ökar. Vår specialiserade distributionskedja garanterar snabba leveranser av både trummor och bulk.

Baserat på vår djupa kunskap om kraven i energibranschen har vi utvecklat oljor och fetter som passar optimalt för generatorer och annan utrustning inom energibranschen. TOTAL’s tekniker arbetar ständigt med utveckling av bränsleeffektiva produkter som garanterar optimal prestanda och skyddar din maskin. Vår lokala expertis är alltid tillgänglig för rådgivning kring produkter, produktbyte och leveranser.


TOTALs smörjmedelslösningar uppfyller de operationella behoven från vindkraftsverksägare, genom förlänga underhållsintervallen.
TOTALs smörjmedelslösningar uppfyller de operationella behoven från vindkraftsverksägare

Vindkraftsturbiner

Through our close association with turbine manufacturers and producers in the power sector, we are aware of the vital role that equipment availability and performance play every day in the energy production process.
Gennem TOTALs tætte samarbejde med turbinefabrikanter og procedurer i energisektoren er vi bevidste om den vitale rolle som smøreolie, udstyr og performance spiller hver eneste dag i energiproduktionen.

Gasturbiner

Our range of gas engine oils and coolants is engineered with the sole aim of providing maximum drain intervals with no compromise on engine life.
Vores sortiment af olier og væsker til gasmotororer er skabt med det ene formål at maksimere tiden mellem olieskift

Gasmotor


TOTAL är den första smörjmedelsleverantör som erbjuder ett eco-friendly sortiment för alla applikationer inom vattenkraftsektorn, vilket är i linje med vårt engagemang och strävan för bättre och renare energi.
TOTAL är den första smörjmedelsleverantör som erbjuder ett eco-friendly sortiment för alla applikationer inom vattenkraftsektorn

Vattenkraft


 

 

Kontakta våra  svenska experter

Tommy Söderberg, TOTAL Sweden, Regionchef VästTommy Söderberg
Försäljningschef
0703400774
[email protected]

Matz Rylander, TOTAL Sweden, Regionchef SydMatz Rylander​
Regionchef, Syd
Auto - smörjmedel
0706015090
[email protected]

Andreas Brostrom, Regionchef Norr

Andreas Broström
Regionchef, Norr
Auto - smörjmedel
0702270969
[email protected]

Martin Steinkamp, Försäljningschef TOTAL SwedenMartin Steinkamp
Försäljningschef, SE
Industri smörjmedel
0708535766
[email protected]

Johan Weesmaa, Industri & applikationsingenjörJohan Weesmaa
Industri & applikationsingenjör
Industri - smörjmedel
0702602797
[email protected]

Krister Persson
Bitumen & Specialvätskor
[email protected]
+46 70 222 70 13