Skip to content

08/08/2019 News

VERDENSOMSPENNENDE: TOTAL STYRKER SITT NÆRVÆR PÅ MARKEDET FOR INDUSTRIELLE SMØREMIDLER

TOTAL smøremidler til metalindustri.

Total Lubrifiants, en ledende aktør på det globale markedet for smøremidler, kunngjør at de har kjøpt opp Houghton Internationals virksomhet innen varm valseolje for aluminium (AHRO), kald valseolje for stål (SCRO) og valseolje for tinnplater (TPRO) i EØS- og det nordamerikanske markedet. Transaksjonen omfatter tilhørende tekniske supporttjenester i begge områder.

“Vi har tro på at dette oppkjøpet vil føre til verdiskapning både for Total og for våre kunder i disse bransjene. Det vil styrke vår posisjon på markedet for industrielle smøremidler, som er en viktig del av vår strategiske visjon for fremtiden,” sier Philippe Charleux, senior visepresident i Lubricants & Specialties ved Totals markeds- og tjenesteavdeling. “Fra et geografisk perspektiv styrker vi vårt allerede viktige nærvær i Europa, og vi utvider vår virksomhet og vårt markedsnærvær i Nord-Amerika, spesielt i USA.”

Med dette spesialformelbaserte assortimentet av varm- og kald valseolje, samt rengjøringsmidler og tilhørende væskestyringstjenester, utvider Total sin produktportefølje og kan dermed tilby kundene en integrert løsning.
Total har en lang tradisjon med å forsyne bransjen med smøremidler og vedlikeholdsløsninger av høyeste kvalitet i overensstemmelse med de aller høyeste sikkerhets- og miljøkrav.
For flere tekniske opplysninger, vennligst se våre sider vedrørende Aluminium Rolling market og Steel market.