RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG INFORMASJONSKAPSLER

Velkommen til nettstedet www.totalnordic.com. Ved å koble seg til eller surfe på nettstedet godtar du at du har lest, forstått og akseptert, uten begrensning eller forbehold, retningslinjene for personopplysninger og informasjonskapsler («retningslinjene») samt vilkårene for bruk. Vær oppmerksom på at andre vilkår og personvernregler gjelder for andre nettsteder i Total Group, og vi anbefaler at du leser dem nøye.

Retningslinjene tar sikte på å informere deg om de rettighetene og frihetene du kan utøve når det gjelder vår bruk av dine personopplysninger og beskriver tiltakene vi treffer for å beskytte disse opplysningene.

TOTAL DANMARK er «behandlingsansvarlig» med ansvar for behandling av personopplysninger som brukes til å administrere nettstedet. Disse behandlingsoperasjonene utføres i samsvar med gjeldende lov.

 

1. Formål med behandling, lovhjemmel, oppbevaringsperiode og typer av innsamlede data

Når du besøker nettstedet, kan det skje at du må oppgi ulike personopplysninger, for eksempel fornavn og etternavn, for å kunne bruke tjenestene som er tilgjengelige.

Den behandlingsansvarlige behandler dine personlige data med sikte på å levere tjenestene. Især kan vi samle inn visse av dine personopplysninger i forbindelse med ekstern kommunikasjon for å svare på dine forespørsler om informasjon.

I våre elektroniske skjemaer er de obligatoriske feltene merket med en stjerne. Hvis du ikke besvarer de obligatoriske spørsmålene, vil vi ikke kunne levere deg den/de forespurte tjenestene.

Dine personopplysninger behandles ikke senere på en måte som er uforenlig med formålene som er beskrevet ovenfor eller under innsamlingsskjemaene. Dine opplysninger oppbevares ikke lenger enn nødvendig for behandlingen.

 

2. Mottakere av opplysninger

Dine personopplysninger kan formidles til en eller flere av den behandlingsansvarliges avdelinger eller til Total Group-selskaper og en eller flere partnere, uavhengige distributører eller underleverandører.

Hvis du legger til en kommentar som er beregnet å bli lagt ut på nett, kan det skje at vi må publisere noen av dine personopplysninger på nettstedet. På bakgrunn av Internett særtrekk, nemlig ubegrenset innsamling av publiserte data og det faktum at det er vanskelig eller til og med umulig å kontrollere hvordan tredjeparter kan bruke disse dataene, informerer vi deg herved om at du kan fremme innsigelser mot denne publiseringen ved å kontakte oss slik det er beskrevet i pkt. 5 nedenfor.

 

3. Dataoverføringer

Eventuell overføring av data til et land utenfor EØS skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter og på en måte som beskytter dine data på forsvarlig måte.

Når det gjelder tjenestene som tilbys på dette nettstedet, kan dine opplysninger, f.eks. fornavn, etternavn overføres til følgende mottakere, f.eks. samarbeidspartnere, Total-konsernselskaper osv. utenfor EU.

Av den grunn har Total Group vedtatt bindende konsernregler (BCR) som styrer konsernintern overføring av personopplysninger som har sin opprinnelse i EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet).

For dataoverføringer som ikke er omfattet av BCR, til land utenfor EØS-området1, er det gitt andre garantier.

Du kan be om en kopi ved å kontakte oss som beskrevet i pkt. 7 nedenfor.

 

4. Datasikkerhet og konfidensialitet

Den behandlingsansvarlige treffer passende tiltak for å bevare sikkerheten og konfidensialiteten for dine personopplysninger, deriblant å hindre at de blir forvrengt, skadet eller utlevert til uvedkommende tredjeparter.

 

5. Håndtering av informasjonskapsler

5.1. Prinsipp

En informasjonskapsel er en fil som gjør det mulig for et nettsted å lagre informasjon knyttet til din datamaskinens surfing på nettstedet, f.eks. antall besøk, antall sider som er åpnet osv.), for å gjøre besøkene dine på nettstedet smidigere.

Du kan når som helst slette informasjonskapslene som er lagret på datamaskinen din, fremme innsigelse mot lagring av nye informasjonskapsler og motta varsel før nye informasjonskapsler blir lagret ved å endre nettleserinnstillingene dine ut fra instruksjonene nedenfor («Typer av informasjonskapsler, informasjonskapsler og statistikk samt innstillinger»).

Vær oppmerksom på at hvis du fjerner en informasjonskapsel eller fremmer innsigelse mot lagring av informasjonskapsler på enheten, kan det skje at du ikke kan bruke noen av tjenesten på nettstedet.

 

5.2. Typer av informasjonskapsler, informasjonskapsler og statistikk samt innstillinger

Informasjonskapslene som kan lagres på serveren når du surfer på nettstedet, er informasjonskapsler som bare er beregnet på å muliggjøre eller forenkle elektronisk kommunikasjon eller som er strengt nødvendige for å levere den tjenesten du ber om (språkinformasjonskapsler, påloggingsinformasjonskapsler osv.), eller statistiske informasjonskapsler eller andre informasjonskapsler i henhold til vilkårene nedenfor.

Når informasjonskapsler krever ditt samtykke avtale før de kan lagres, ber vi deg om dette samtykke via «finn ut mer»-linken som vises på den første siden av nettstedet du starter på, hvor det blir gjort klart at du ved å fortsette å bla gjennom nettstedet, samtykker i bruk av disse informasjonskapslene.

 

5.2.1. Which cookies are stored?

Cookies issued by the data controller

Cookie Description How do you object Period
Nettsted (har_js) Inneholder informasjon om nettleserøkten og lar besøkende logge inn på nettsiden Se pkt. 5.2.2 Fjernes når nettleseren stenges
Nettsted (cookie_agreed) Husker en besøkendes valg vedrørende informasjonskapsler Se pkt. 5.2.2 13 måneder

 

 

Statistics cookies

Publisher of the cookie Description How do you object? Period

AT INTERNET

idrxvr 

tmst

Gjør det mulig å se hvor mange besøkende som kommer til nettstedet og hvor ofte

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

Pkt. 5.2.2

7 måneder

Google Analytics

Gjør det mulig å se hvor mange besøkende som kommer til nettstedet og hvor ofte

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pkt. 5.2.2

6 måneder

 

Statistikkinformasjonskapsler brukes ttil å måle antall besøk, antall sider som vises, brukeraktivitet på nettstedet og hvor ofte de kommer tilbake. Det anvendte statistikkverktøyet genererer en informasjonskapsel med en unik identifikator, som lagret i høyst 7 måneder. Din IP-adresse samles også inn for å bestemme byen/stedet du kommer til nettsiden fra. Din IP-adresse blir umiddelbart anonymisert etter bruk slik at du ikke kan identifiseres som en reell person. De statistiske dataene på nettstedet besøk samles av leverandøren på Internett og Google Analytics, og overføres deretter til den behandlingsansvarlige i en aggregert og anonymisert form i et nettgrensesnitt som kun den behandlingsansvarlige har tilgang til. Dataene som samles inn, overføres ikke til tredjeparter og brukes ikke til andre formål. Du kan blokkere disse informasjonskapslene når som helst ved å velge dem bort som beskrevet ovenfor.

 

5.2.2. Hvordan kan du slette informasjonskapsler, mottar varsel om lagring eller endre nettleserinnstillingene dine?

 • Hvordan sletter du informasjonskapsler som allerede er lagret på datamaskinen?
  • På arbeidsstasjonen din:
  • På C:\-stasjonen velger du Windows-mappen;
  • Åpne mappen «Temporary Internet Files»;
  • Velg alle filer (CTRL A);
  • Velg alternativet «Slett».
 • Hvordan endrer du nettleserinnstillingene for å avvise eller bli informert om lagring av informasjonskapsler?
  • I nettleseren Internet Explorer 5 (Microsoft): Velg «Verktøy» og deretter «Alternativer for Internett». Klikk på kategorien «Sikkerhet», deretter «Tilpasset nivå» og bla ned til «informasjonskapsler»-delen. Ved siden av «Tillat informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen», velger du «Spør» for å bli varslet eller «Deaktiver» for å avvise alle informasjonskapsler;
  • I nettleseren Internet Explorer 6, 7 eller 8 (Microsoft): Velg «Verktøy», «Alternativer for Internett», «Personvern», og deretter nivået du ønsker å bruke;
  • I Firefox-nettleseren: Klikk på «Verktøy» og velg «Valg». I kategorien «Personvern og sikkerhet» fjerner du avmerkingsboksen «Godta informasjonskapsler fra nettsteder». 
  • I Chrome-nettleseren (Google): Klikk «Tilpass og kontroller Google Chrome», og velg «Innstillinger». Under «Personvern og sikkerhet» klikker du på «Nettstedsinnstillinger» og aktiverer «Blokkér informasjonskapsler fra tredjeparter».

 

6. Dine rettigheter / Kontakt

I henhold til gjeldende regelverk har du rett til å få tilgang til, rette, slette og fremme innsigelse mot bruken av dine personopplysninger. Du har også rett til forutgående samtykke til markedsføring og i å fremme innsigelser i henhold til gjeldende regelverk. Du kan be om at dine personopplysninger sendes til deg, og du har rett til å gi instruksjoner om bruken av dine personopplysninger etter at du er død.  Du kan også be om begrensning av dataene og/eller gjøre krav på Datatilsynet. Bruk kontaktskjemaet for å fremme forespørselen din eller send den til følgende adresse:

TOTAL NORWAY
Amerika Plads 29
2100 Copenhagen

 

Version Juni 2019