Skip to content

11/03/2020 News

Lansering av pilotanlegg for å produsere europeiske batterier for elektriske kjøretøy

SAFT 

Paris, 30. januar 2020  –  I forbindelse med Frankrikes president Emmanuel  Macrons besøk på anlegget Saft Nersac i nærheten av Angoulême i regionen Nouvelle-Aquitaine, vil Total, gjennom sitt tilknyttede selskap Saft, og PSA med Opel, kunngjøre sin felles plan om å slå sammen sin ekspertise for å utvikle produksjon av EV-batterier i Europa. I denne anledning vil samarbeidspartnerne opprette et fellesforetak ved navn Automotive Cell Company (ACC).

Prosjektet tar sikte på å benytte nyskapende FoU, fortrinnsvis levert av Saft, for å produsere EV-batterier fra og med 2023. Teknologien som benyttes, vil gi energiytelse på høyeste nivå, både med hensyn til rekkevidde og ladetid, samt mindre karbonutslipp enn konkurrerende teknologi. Dette vil bidra til å sette en ny standard i Europa.

Første fase av prosjektet vil fokusere på FoU, inkludert bygging av et pilotanlegg på samme område som anlegget Saft Nersac.  Dette byggeprosjektet er planlagt å starte i midten av 2021 og innebærer en investering på 200 millioner euro.  Prosjektet vil generere omtrent 200 profesjonelle jobber i den franske regionen Nouvelle-Aquitaine, og det vil dermed utvikle og øke produksjon og salg av nye litium-ion-batterier med høy ytelse.

Den første fasen vil føre til beslutning om å investere i et omfattende produksjonsanlegg (innledningsvis 8 GWh, som på sikt vil økes til 24 GWh) i regionen Hauts-de-France i det nordlige Frankrike, etterfulgt av enda et produksjonsanlegg med tilsvarende kapasitet i Tyskland, slik at sammenlagt kapasitet innen 2030 vil være 48 GWh. Dette ville representere en årlig produksjon på en million batterier, eller omtrent 10-15 % av det europeiske markedet.  Å gjennomføre dette ambisiøse prosjektet vil kreve nærmere 5 milliarder euro.

Total og Groupe PSA anerkjenner behovet for støtte fra myndigheter i Frankrike, Tyskland og EU til dette prosjektet, og de forventer å motta nærmere 1,3 milliarder euro i offentlig finansiering under IPCEI-initiativet (Important Projects of Common European Interest) som er autorisert av EU-kommisjonen.

“I 2015 satte Total seg som mål å bli en ansvarlig energileverandør. Med dette i tankene kjøpte vi opp Saft, en viktig batteriprodusent, i 2016. Dette var først og fremst for å utvikle energilagring til støtte for utvikling av periodiske fornybare energikilder som sol og vind. Den raske utviklingen innen elektrisk mobilitet gjør at Total, gjennom Saft, får enda større vekstmuligheter i tråd med ideen om en avkarbonisert økonomi,”  sier  Patrick  Pouyanné, Styreformann og Administrerende direktør i Total. “Med støtte fra myndigheter i Frankrike, Tyskland og EU vil vi ta i bruk vår ypperste ekspertise og teknologi i samarbeid med vår partner Groupe PSA for å skape en konkurransedyktig europeisk batteriindustri.”

Carlos Tavares, Styreformann i Groupe PSA, tilføyer: “Vårt formål er å tilby borgerne ren, trygg og rimelig mobilitet. Jeg er overbevist om at vi med dette prosjektet, i samarbeid med Total/Saft, vil bli en sentral aktør i utviklingen og produksjonen av battericeller for kjøretøy i Europa. Jeg vil gjerne takke franske og tyske myndigheter og regionene Nouvelle-Aquitaine og Hauts-de-France, samt delstaten Rheinland-Pfalz
 
for deres aktive støtte, som har vært av avgjørende betydning for å skape en konkurransedyktig virksomhet i samarbeid med Total og deres tilknyttede selskap Saft, samt Groupe PSA og Opel.”

Automotive Cell Company (ACC) vil være et fellesforetak med lik fordeling, 50-50 %, mellom Saft og Groupe PSA/Opel når det gjelder pilotproduksjon. Under den forretningsmessige produksjonsfasen vil Safts andel i ACC reduseres til 33 %.

Europeisk sammenheng

I 2019 vedtok EU en ambisiøs, bindende målsetning om en hurtig økning i salg av elkjøretøy. Det europeiske markedet for batterier for kjøretøy forventes å være omtrent 400 GWh i 2030, med andre ord 15 ganger det nåværende behovet, tilsvarende mer enn syv millioner elektriske kjøretøy.
Europeiske bilprodusenter må derfor legge en strategisk plan for batteriforsyning, ettersom batterier utgjør over en tredjedel av merverdien av et elkjøretøy.
Iverksettelsen av prosjektet avhenger av godkjennelse fra relevante monopolforebyggende myndigheter.