Skip to content

ENERGIANTUOTANTO

Tuulivoimateollisuudessa on ainutlaatuisia ja hyvin vaativia haasteita: äärimmäiset käyttöolosuhteet, vaikeasti saavutettavat kohteet, jatkuvan käytettävyyden tarve sekä tehokkuusvaatimukset. Tuulivoimateollisuuden tärkeimpänä tavoitteena on viime vuosina ollut energiakustannusten pienentäminen. TOTAL on sitoutunut edistämään parempaa ja edullisempaa energiantuotantoa ja luonut innovatiivisen menettelytavan tuulivoimateollisuudelle, joka pyrkii nopeasti pienentämään käyttökustannuksiaan.

Öljy- ja kaasutuotannosta tuulivoimalaitoksiin ja muuntajiin – TOTAL tarjoaa älykkäitä ratkaisuja ja täydellisen valikoiman voiteluaineita energiateollisuuden toimijoille. Tuotteemme voivat pienentää kunnossapitokustannuksia ja samalla kasvattaa tuottavuutta alalla, jolla luotettavuus ja tehokkuus ovat äärimmäisen tärkeitä. TOTALin erikoistunut toimitusketju takaa nopeat toimitukset niin tynnyreittäin kuin säiliöittäin.

TOTAL on kehittänyt energia-alan vaatimusten tuntemuksensa perusteella öljyjä ja rasvoja, jotka sopivat täydellisesti generaattoreihin ja muihin alan laitteisiin. TOTALin asiantuntijat kehittävät jatkuvasti polttoainetta säästäviä tuotteita, jotka takaavat koneiden parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja suojaavat niitä. Paikalliset asiantuntijamme ovat aina valmiit vastaamaan tuotteisiin, tuotevaihtoihin ja toimituksiin liittyviin kysymyksiin.

TOTALs overall lubrication solution meets the operational needs of both onshore and offshore wind farm owners while helping them extend their maintenance cycles even further.
TOTALs smörjmedelslösningar uppfyller de operationella behoven från vindkraftsverksägare

Tuuliturbiinit

Through our close association with turbine manufacturers and producers in the power sector, we are aware of the vital role that equipment availability and performance play every day in the energy production process.
Gennem TOTALs tætte samarbejde med turbinefabrikanter og procedurer i energisektoren er vi bevidste om den vitale rolle som smøreolie, udstyr og performance spiller hver eneste dag i energiproduktionen.

Kaasuturbiinit

Our range of gas engine oils and coolants is engineered with the sole aim of providing maximum drain intervals with no compromise on engine life.
Vores sortiment af olier og væsker til gasmotororer er skabt med det ene formål at maksimere tiden mellem olieskift

Kaasumoottori


TOTAL är den första smörjmedelsleverantör som erbjuder ett eco-friendly sortiment för alla applikationer inom vattenkraftsektorn, vilket är i linje med vårt engagemang och strävan för bättre och renare energi.
TOTAL är den första smörjmedelsleverantör som erbjuder ett eco-friendly sortiment för alla applikationer inom vattenkraftsektorn

Vesivoima


 

 

OTA YHTEYTTÄ SUOMALAISIIN ASIANTUNTIJOIHIMME:

Mikko Karpinen, TOTAL Suomi

Mikko Karppinen
Sales Manager Lubricants, Finland
(+358) 400 519625
[email protected]

 reijo.pngg

Reijo Autio
Automotive & Industry Lubricants Area Manager, Finland
(+358) 400 515890
[email protected]

Jarno Valariutta, TOTAL Suomi

Jarno Valariutta 
Area Sales Manager, Automotive
(+358) 46 971 7851
[email protected]