Skip to content

11/03/2020 News

Eurooppalaisia sähköautoakkuja valmistavan pilottitehtaan julkistus

Saft

Pariisi, 30. tammikuuta 2020 – Total osakkuusyhtiönsä Saftin kautta sekä PSA Opelin kanssa ilmoittavat aikeistaan yhdistää tietotaitonsa kehittääkseen sähköautoakkujen valmistustoimintaa Euroopassa. Ilmoitus annetaan Ranskan presidentin Emmanuel Macronin vierailun aikana Saftin Nersacin tehtaalla Angoulêmen lähellä Nouvelle-Aquitainen alueella. Kumppanit aikovat perustaa tarkoitusta varten yhteisyrityksen, jonka nimeksi tulee Automotive Cell Company (ACC).

Projektissa hyödynnetään erityisesti Saftin tarjoamaa uusinta tutkimus- ja kehitystyötä, jotta akkujen tuotanto saadaan käyntiin vuonna 2023. Käytetty teknologia tarjoaa parasta mahdollista suorituskykyä sekä toimintamatkan että latausajan kannalta ja kilpailijoita pienempää hiilijalanjälkeä, joka asettaa uuden Eurooppalaisen standardin.

Projektin ensimmäinen vaihe keskittyy tutkimus- ja kehitystyöhön, mukaan lukien pilottitehtaan rakennus Saftin Nersacin toimipisteen alueelle.  Tehtaan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2021 puolivälissä, ja siihen on investoitu 200 miljoonaa euroa.  Projekti synnyttää noin 200 työpaikkaa Ranskan Nouvelle-Aquitanen alueelle uusien korkean suorituskyvyn litiumioniakkujen kehityksen, valvonnan ja kaupallisen tuotannon alalla.

Ensimmäinen vaihe käsittää sijoituspäätöksen tekemisen suuren mittakaavan tuotantolaitosta koskien (aluksi 8 GWh, joka kasvaa myöhemmin 24 GWh:iin) pohjoisella Hauts-de-Francen alueella, jota seuraa toinen vastaavan kokoinen laitos Saksassa. Näin saavutetaan yhdistetty 48 GWh kapasiteetti vuoteen 2030 mennessä. Tämä käsittäisi noin miljoonan akun valmistuksen vuodessa, joka on noin 10-15% Euroopan koko markkinoista.  Kaiken kaikkiaan tämän kunnianhimoisen projektin loppuun saattaminen vaatii lähes 5 miljoonaa euroa.

Total ja Groupe PSA ovat saaneet tukea projektilleen Ranskan, Saksan ja Euroopan unionin viranomaisilta, joiden odotetaan myöntävän lähes 1,3 miljardia euroa julkista rahaa kehitysvaiheen aikana. Rahoitus tapahtuu Euroopan komission valtuuttaman Important Projects of Common European Interest (IPCEI) -aloitteen puitteissa.

Total asetti vuonna 2015 kunnianhimoisen tavoitteen tulla vastuullisen energian suureksi toimijaksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankimme merkittävän akkuvalmistajan Saftin vuonna 2016, pääasiassa siirtymävaiheen uusiutuvien energiamuotojen kuten aurinko- ja tuulivoiman kasvua tukevien energiavarastojen kehittämiseksi. Sähkökäyttöiset liikkumisen muodot tarjoavat Saftin kautta Totalille toisen mahdollisuuden kasvuun sekä hiilipäästöttömän talouden saavuttamiseen,” sanoi Totalin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Patrick Pouyanné. “Ranskan, Saksan ja Euroopan viranomaisten tukemana käytämme parasta osaamistamme ja edistyneintä teknologiaamme yhdessä kumppanimme Groupe PSA:n kanssa, jotta voimme luoda kilpailukykyisen eurooppalaisen akkuteollisuuden.

Groupe PSA:n johtoryhmän puheenjohtaja Carlos Tavares lisäsi: “Tarkoituksemme on tarjota kansalaisille puhtaita, turvallisia ja edullisia liikkumisen tapoja. Olen vakuuttunut, että yhdessä Total/Saftin kanssa toteutettu projekti luo esikuvallisen toimijan eurooppalaisessa autoakkujen kehitys- ja tuotantoteollisuudessa. Haluan kiittää Ranskan ja Saksan viranomaisia, Nouvelle-Aquitainen ja Hauts-de-Francen alueita sekä Rheinland-Pfalzin osavaltiota niiden aktiivisesta tuesta, joka on ollut ratkaisevan tärkeää Totalin ja sen osakasyhtiön Saftin, Groupe PSA:n ja Opelin tukeman kilpailukykyisen liiketoiminnan luomisessa.

Automotive Cell Company (ACC) tulee olemaan osuuksin 50-50 jaettu Saftin ja Groupe PSA:n/Opelin yhteisyritys pilottituotannon osalta. Saftin osuus laskee 33%:iin kaupallisessa tuotantovaiheessa.

Tilanne Euroopassa

Euroopan unioni asetti vuonna 2019 kunnianhimoisia ja sitovia tavoitteita sähköautojen myynnin nopealle lisäämiselle. Eurooppalaisten sähköautoakkujen markkinoiden odotetaan kasvavan noin 400 GWh:iin vuoteen 2030 mennessä, eli 15-kertaiseksi nykytilanteeseen verrattuna, joka vastaa yli seitsemää miljoonaa sähköautoa.
Eurooppalaisten autonvalmistajien täytyykin siksi suunnitella akkutoimitusstrategiaansa, sillä akut muodostavat yli kolmanneksen sähköauton lisäarvosta.
Projektin toteutus riippuu soveltuvien kilpailuviranomaisten hyväksynnästä.

Tietoja Totalista

Total on suuri energia-alan toimija, joka tuottaa ja markkinoi polttoaineita, maakaasua ja vähähiilistä sähköä. Sen 100 000 työntekijää ovat sitoutuneita turvallisemman, edullisemman ja helpommin saatavilla olevan energian kehittämiseen. Yli 130 maassa toimivan yrityksen tavoite on tulla vastuullisen energian suureksi toimijaksi.

Tietoja Saftista

Saft erikoistuu teollisuuden edistyneisiin akkuratkaisuihin, sisältäen suunnittelun ja kehityksen sekä tuotannon, mukauttamisen ja palvelujen tarjonnan. Saftin pitkäkestoiset akut ja järjestelmät ovat tuottaneet virtaa kriittisille turvasovellutuksille, varavirtajärjestelmille sekä työntövoimalaitteille jo 100 vuoden ajan. Innovatiiviset, turvalliset ja luotettavat tekniset ratkaisut tarjoavat aina hyvää suorituskykyä, olivat ne sitten maalla, merellä, ilmassa tai avaruudessa. Saft tuottaa energiaa teollisuudelle ja älykaupungeille, tarjoten samalla kriittisiä varavirtatoimintoja etäisissä paikoissa ja ankarissa olosuhteissa kuten pohjoisella napapiirillä ja Saharan autiomaassa. Saft on Totalin kokonaan omistama tytäryhtiö. Total on suuri energia-alan toimija, joka tuottaa ja markkinoi polttoaineita, maakaasua ja vähähiilistä sähköä.

* * * * *

Saftin yhteystiedot

Mediasuhdetoiminta: +33 1 58 63 16 60 l [email protected]

Totalin yhteystiedot

Mediasuhdetoiminta: +33 1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalPress
Sijoittajasuhdetoiminta: +44 (0)207 719 7962 l [email protected]

Huomautus

Tämä lehdistötiedote on tarkoitettu vain tiedonantoon, eikä sillä voida perustella mitään laillisia seuraamuksia. Toimijat, joista TOTAL S.A. omistaa sijoituksia joko suoraan tai epäsuoraan, ovat erillisiä oikeussubjekteja. TOTAL S.A. ei ota mitään vastuuta niiden toimista tai laiminlyönneistä. Tässä asiakirjassa käytetään joskus termejä ”Total”, ”Total Group” ja Yhtymä yksinkertaisuuden vuoksi. Samoin sanoja ”me”, ”meille” ja ”meidän” voidaan käyttää viittaamaan tytäryhtiöihin yleisesti tai niiden työntekijöihin. 

Tämä asiakirja saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia tietoja tai lausuntoja, jotka perustuvat erinäisiin taloudellisiin tietoihin ja olettamuksiin, jotka on annettu tietyssä taloudellisessa, kilpailullisessa sekä lainsäädännöllisessä ympäristössä. Ne saattavat osoittautua vääriksi, ja niihin liittyy erinäisiä riskitekijöitä. TOTAL S.A. tai
mikään sen tytäryhtiö ei ole velvollinen päivittämään julkisesti mitään tämän asiakirjan sisältämää tulevaisuuteen katsovaa lausuntoa, tavoitetta tai trendiä uusien tietojen, tulevien tapahtumien tai minkään muunkaan tekijän perusteella.