Skip to content

20/03/2020 News

Total åbner et nyt pilotanlæg, der skal fremstille europæiske batterier til elektriske biler

Saft nyhed

Paris, 30.01.2020 - I forbindelse med den franske præsident Emmanuel Macrons besøg på Saft Nersac anlægget nær Angoulême, i Nouvelle-Aquitaine regionen bekendtgjorde Total gennem sit datterselskab Saft og PSA sammen med Opel, deres plan om at kombinere deres know-how med henblik på udvikling og fremstilling af EV batterier i Europa. Til dette formål agter partnerne at etablere et joint venture med navnet Automotive Cell Company (ACC).
 
Projektet vil udnytte fordele fra banebrydende forskning og udvikling i selskaberne, især leveret af Saft, med henblik på at producere EV-batterier  fra 2023. Den anvendte teknik vil tilbyde en energiydelse på det højeste niveau, både hvad angår rækkeevne og opladningstid samt et lavere Co2-fodaftryk end konkurrenterne, og sætter dermed en ny standard i Europa.
 
Den første fase af projektet fokuserer på forskning og udvikling og omfatter opførelse af et pilotanlæg på Safts Nersac produktionsanlæg.  Det er planen, at anlægget skal starte midt i 2021, og repræsenterer en investering på 200 millioner euro.  Projektet vil skabe omkring 200 høj-kvalificerede jobs i Frankrigs Nouvelle-Aquitaine region som skal udvikle nye typer højtydende lithium-ion batterier.
 
I første fase indebærer investeringen  et storstilet produktionsanlæg (det starter med 8 GWh og stiger til 24 GWh senere) i den nordlige Hauts-de-France region, efterfulgt af et andet anlæg med lignende kapacitet i Tyskland med henblik på at nå en samlet kapacitet på 48 GWh inden udgangen af 2030. Samlet vil det repræsentere en produktion på en million batterier om året eller omkring 10-15 % af behovet i det europæiske marked.  Endelig kræver projektet yderligere investeringer på 5 milliarder EURO for at fuldende dette ambitiøse program.
 
Total og PSA-Gruppen får støtte fra både den franske og tyske regering samt EU til projektet, der forventes at modtage næsten 1,3 milliarder euro i offentlig støtte i løbet af dets udvikling inden for rammerne af ”Important Projects of Common European Interest” (IPCEI) som er godkendt og autoriseret af Europa-Kommissionen.
 
“I 2015 fremsatte Total en ambition om at blive den ledende aktør på energimarkedet . Med denne plan overtog vi i 2016 Saft, en vigtig batteriproducent, i første omgang for at udvikle energilagerplads for at støtte vækst af vedvarende energiformer som sol- og vindenergi. Den hurtige udvikling af elektrisk mobilitet giver Total, via Saft, endnu en mulighed for vækst og forpligtelse på at fremme en ” CO2 fri økonomi”, udtaler Patrick Pouyanné, bestyrelsesformand og CEO for Total. “Med støtte fra franske, tyske og EU-myndigheder vil vi indsætte vores bedste ekspertise og teknologier sammen med vores partnergruppe PSA for at skabe en konkurrencedygtig europæisk batteriindustri.”
 
Formanden for PSA-Gruppens bestyrelse, Carlos Tavares, tilføjede: “Det er vores formål at tilbyde borgerne mobilitetsmuligheder, som er rene, sikre og til en overkommelig pris. Jeg er overbevist om, at dette projekt med vores partner Total/Saft vil skabe en ny standard og et referencepunkt inden for udviklingen af bilbattericeller og batteriproduktion i Europa. Jeg vil gerne takke de franske og tyske myndigheder, regionerne Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France samt Rheinland-Pfalz for deres aktive støtte, som er afgørende i udviklingen af konkurrencedygtig forretning, der bakkes op af Total og dets datterselskab, Saft, PSA-Gruppen og Opel.”
 
Automotive Cell Company (ACC) vil blive en 50/50 joint venture mellem Saft og PSA-Gruppen/Opel for pilotproduktionslinjen. I løbet af den kommercielle produktionsfase vil Safts andel i ACC falde til 33 %.
 

EU-sammenhæng

I 2019 fremsatte EU ambitiøse, bindende mål for hurtigt at udvide salget af elektriske biler. EU's marked for bilbatterier anslås at udgøre omkring 400 GWh i 2030 eller 15 gange det nuværende behov, hvilket svarer til mere end syv millioner elektriske køretøjer.
 
Europæiske bilproducenter bliver derfor nødt til at planlægge deres batteriforsyningsstrategi, idet batterier udgør mere end en tredjedel af et elektrisk køretøjs merværdi.
 
Projektets gennemførelse kræver de relevante konkurrencemyndigheders godkendelse.

Om Total

Total er et af verdens førende energiselskaber, der producerer og markedsfører brændstof, naturgas og kulstoffri elektricitet. Vores 100.000 ansatte brænder for bedre energi, der er mere sikker, prisvenlig, renere og tilgængelig for så mange som muligt. Vi er aktive i mere end 130 lande, og vores ambition er at blive den ledende energiaktør i markedet.
 

Om Saft

Saft specialiserer sig i avancerede teknologiske batteriløsninger til industrien, fra design og udvikling til produktion, tilpasning til markedets behov og serviceydelser. Gennem 100 år har Safts langtidsholdbare batterier og systemer leveret afgørende sikkerhedsprogrammer, reservekraft og drivkraft til vores kunder. Vores innovative, sikre og pålidelige teknologi leverer en høj ydelse til lands, til vands, i luften og i rummet. Saft forsyner teknologien til industri og byer samtidig med, at de leverer afgørende nødfunktioner i fjerne og barske miljøer fra de arktiske områder til Saharas ørken. Saft er et datterselskab i Total koncernen.
 
* * * * *
 
Saft Kontakter
 
Medierelationer: +33 1 58 63 16 60 l [email protected]
 
Total Kontakter
 
Medierelationer: +33 1 47 44 46 99 l [email protected]@l @TotalPress
Investorrelationer: +44 (0) 207 719 7962 l [email protected]
 
Vigtig bemærkning
Denne pressemeddelelse, ud fra hvilken der ikke må drages nogen juridiske konsekvenser, er udelukkende ment som information. De virksomheder, i hvilke TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer, er separate juridiske enheder. TOTAL S.A. har ikke noget ansvar for disses handlinger eller undladelser. I dette dokument anvendes termerne “Total”, “Total-Gruppen” og "Gruppe" somme tider for nemheds skyld. På samme måde kan ordene “vi”, “os” og “vores” også anvendes til at henvise til datterselskaber generelt eller til de, der arbejder for dem.
 
Dette dokument kan indeholde fremadskuende oplysninger og udtalelser, der bygger på et antal økonomiske data og antagelser anvendt i et givent økonomisk, konkurrencemæssigt og regelbundet miljø. De kan i fremtiden vise sig at være ukorrekte, og de er underlagt en række risikofaktorer. Hverken TOTAL S.A. eller nogen af dets datterselskaber påtager sig noget ansvar for offentligt at opdatere nogen fremadskuende oplysninger eller udtalelse, mål eller tendenser, der er indeholdt i dette dokument, enten som et resultat af nye oplysninger, fremtidige hændelser eller andet.