POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES

Velkommen til hjemmesiden www.totalnordic.com. Når du går ind på eller søger på hjemmesiden, accepterer du, at du uden begrænsninger eller forbehold har læst, forstået og accepteret politikken for administration af personoplysninger og cookies (”politikken”) og vores vilkår og betingelser for brug. Bemærk, at der gælder andre vilkår og betingelser samt politikker for beskyttelse af personoplysninger for andre hjemmesider i Total-koncernen, og vi anbefaler, at du læser dem grundigt.

Politikken har til formål at informere dig om de rettigheder og frihedsrettigheder, som du kan påberåbe dig i forhold til vores brug af dine personoplysninger, og beskriver de foranstaltninger, som vi tager for at beskytte disse oplysninger.

TOTAL DENMARK er ”dataansvarlig” med ansvar for behandling af de personoplysninger, der anvendes til at administrere hjemmesiden. Denne behandling udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

1. Formål med behandlingen, det juridiske grundlag, opbevaringsperioden og typer af data, der indsamles

Når du besøger hjemmesiden kan du blive spurgt om, at skulle give os en række personoplysninger, som f.eks. dit fornavn og efternavn, for at kunne anvende de tilgængelige tjenester.

Den dataansvarlige behandler dine personoplysninger med henblik på at levere tjenesterne. Vi kan især indsamle nogle af dine personoplysninger med henblik på ekstern kommunikation for at besvare dine anmodninger om oplysninger.

I vores online-formularer er de obligatoriske felter markeret med en stjerne. Hvis du ikke svarer på de obligatoriske spørgsmål, vil vi ikke kunne give dig de ønskede tjenester.

Dine personoplysninger vil ikke efterfølgende blive behandlet på en måde, som ikke er forenelig med de formål, der er beskrevet oven over eller nedenunder dataindsamlingsformularerne. Dine data opbevares ikke længere end nødvendigt med henblik på behandlingen.

 

2. Modtagere af data

Dine personoplysninger kan blive videregivet til en eller flere af den dataansvarliges afdelinger eller til selskaber i Total-koncernen og en eller flere partnere, uafhængige distributører eller underleverandører.

Hvis du afgiver en kommentar, der skal postes online, vil vi muligvis have pligt til at offentliggøre nogle af dine personoplysninger på hjemmesiden. I betragtning af de særlige kendetegn ved internettet, nemlig den ubegrænsede adgang til offentliggjorte data og det faktum, at det er vanskeligt eller endda umuligt at styre, hvordan tredjeparter kan bruge disse data, informerer vi dig hermed om, at du kan gøre indsigelse mod denne offentliggørelse ved at kontakte os som forklaret i punkt 5 nedenfor.

 

3. Overførsel af data

Enhver overførsel af data til et land uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde skal udføres efter gældende regler og på en sådan måde, at dine data beskyttes ordentligt.

I forbindelse med de tjenester, der leveres på denne hjemmeside, kan dine data, f.eks. fornavn og efternavn, overføres til modtagere som f.eks. samarbejdspartnere, selskaber i Total-koncernen etc., der befinder sig uden for den Europæiske Union.

Derfor har Total-koncernen indført ”Bindende virksomhedsregler” (Binding Corporate Rules, BCR) for koncerninterne overførsler af personoplysninger med oprindelse i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

For dataoverførsler, der ikke er omfattet af BCR, til lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde1 gives der andre garantier.

Du kan rekvirere en kopi ved at kontakte os som anført i pkt. 7 nedenfor.

 

4. Datasikkerhed og -fortrolighed

Den dataansvarlige træffer passende foranstaltninger til at opretholde sikkerheden og fortroligheden af dine personoplysninger, herunder for at forhindre, at de forvanskes, beskadiges eller videregives til uautoriserede tredjeparter.

 

5. Administration af cookies

5.1. Princip

En cookie er en fil, der gør det muligt for en hjemmeside at gemme oplysninger om din computers søgning på hjemmesiden, f.eks. antal besøg, antal viste sider m.v., for at lette dine besøg på hjemmesiden.

Du kan til enhver tid slette de cookies, der er gemt på din computer, gøre indsigelse mod lagring af nye cookies og modtage en meddelelse, før nye cookies gemmes, ved at ændre dine browserindstillinger i henhold til nedenstående instruktioner (”Typer af cookies, cookies og statistik, og indstillinger”).

Bemærk, at hvis du fjerner en cookie eller gør indsigelse mod lagring af cookies på din enhed, vil du muligvis ikke kunne bruge nogle af tjenesterne på hjemmesiden.

 

5.2. Typer af cookies, cookies og statistik, og indstillinger.

De cookies, som kan lagres på serveren, når du søger på hjemmesiden, er cookies, som alene har til formål at muliggøre eller lette elektronisk kommunikation, eller som er strengt nødvendige for at levere den tjeneste, du anmoder om (sprog-cookies, login-cookies og lignende), eller statistik-cookies eller andre cookies i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

Når cookies kræver din accept, før de kan gemmes, beder vi dig om denne accept via linket ”Læs mere”, som vises på første side af den hjemmeside, du lander på. Her informeres du om, at du accepterer disse cookies, hvis du fortsætter med at browse på hjemmesiden.

 

5.2.1. Which cookies are stored?

Cookies issued by the data controller

Cookie Beskrivelse Hvordan kan du gøre indsigelse Periode
Hjemmeside (has_js) Indeholder oplysninger om browser-sessionen og tillader besøgende at logge ind på hjemmesiden Se punkt 5.2.2 Fjernes når browseren er lukket
Hjemmeside (cookie_agreed) Husker den besøgendes valg vedrørende cookies Se punkt 5.2.2 13 måneder

 

 

Statistics cookies

Publisher of the cookie Description How do you object? Period

AT INTERNET

Gør det muligt at se, hvor mange der besøger hjemmesiden og hvor ofte

http://www.xiti.com/en/optout.aspx

Punkt 5.2.2

7 måneder

Google Analytics

Gør det muligt at se, hvor mange der besøger hjemmesiden og hvor ofte

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Punkt 5.2.2

6 måneder

 

Statistik-cookies anvendes for at måle antallet af besøg, antallet af viste sider, brugernes aktiviteter på hjemmesiden, og hvor ofte de vender tilbage. Det anvendte statistikværktøj genererer en cookie med en unik identifikator, som lagres i højst 7 måneder. Din IP-adresse indsamles også for at bestemme den by, hvorfra du tilgår hjemmesiden. Din IP-adresse anonymiseres straks efter brug, så du ikke kan identificeres som en fysisk person. De statistiske data om hjemmesidebesøg indsamles af udbyderen AT Internet og Google Analytics, og overføres derefter til den dataansvarlige i samlet og anonymiseret form i en web-grænseflade, hvortil alene denne har adgang. De indsamlede data overføres ikke til tredjemand eller anvendes til andre formål. Du kan til enhver tid blokere disse cookies ved at fravælge dem som beskrevet ovenfor.

 

5.2.2. Hvordan sletter du cookies, modtager meddelelse om lagring af disse eller ændrer dine browserindstillinger?

Hvordan sletter du cookies, der allerede er gemt på din computer?

  • På din arbejdsstation:
  • På C:\ drevet vælger du Windows-mappen;
  • Åbn mappen “Midlertidige Internet Filer”;
  • Vælg alle filer (CTRL A);
  • Vælg indstillingen ”delete”.

Hvordan ændrer du browserindstillinger for at afvise eller blive informeret om lagringen af cookies?

  • I Internet Explorer 5 (Microsoft)-browseren: Vælg ”Værktøjer” og derefter ”Internet Muligheder”. Klik på fanen ”Sikkerhed” og derefter ”Brugerdefineret niveau”, og rul ned til sektionen ”Cookies”. Ved siden af ”Tillad cookies som er gemt på din computer” skal du vælge ”Spørg først” for at modtage meddelelse eller ”Deaktiver” for at afvise alle cookies.
  • In Internet Explorer 6, 7 or 8 (Microsoft)-browseren: Vælg ”Værktøjer”, ”Internet Muligheder”, ”Privat” og dernæst det niveau, du ønsker at anvende;
  • In the Firefox browser: Click on “Tools” and select “Options”. In the “Privacy and security” tab, untick the box “Accept cookies from websites”; 
  • I Chrome (Google)-browseren: Klik på ” Tilpas og indstil Google Chrome” og vælg ”Indstillinger”. Under ”Privat og sikkerhed” skal du klikke på ”Indholdsindstillinger” og aktivere ”Bloker cookies fra 3. part”.

 

6. Dine rettigheder / Kontakt

I overensstemmelse med gældende regler har du ret til at tilgå, rette, slette og gøre indsigelse mod brugen af dine personoplysninger. Du har også ret til at give forudgående samtykke til markedsføring og til at gøre indsigelse mod dette i henhold til de gældende regler. Du kan bede om at få tilsendt dine personoplysninger, og du har ret til at give anvisninger i brugen af dine personoplysninger efter din død.  Du kan også bede om begrænsning af dataene og/eller fremsætte et krav til Datatilsynet. Brug kontaktformularen til at fremsende din forespørgsel eller send den til følgende adresse:

TOTAL DENMARK
Amerika Plads 29
DK-2100 Copenhagen

 

Version Juni 2019