Specialvätskor och Lösningsmedel - TOTAL NORDIC

Specialvätskor

special fluids

Lösningsmedel

Det är inte bara vår storlek som gör Total till en av Europas främsta leverantörer av kolvätelösningar. Vår expertkompetens och den höga standard vi eftersträvar bidrar också. Vi är alltid lyhörda och tillgängliga för att kunna uppfylla era krav och hitta rätt lösningar för såväl era aktuella som framtida behov.

Med toppmoderna tillverkningsanläggningar som Oudalle i Normandie, Frankrike, och Total Lindsey Oil Refinery i Storbritannien producerar vi ett brett sortiment med mer än 120 specialvätskor inklusive aromatiska (xylen och toluen), avaromatiserade och perfluorerade vätskor och säljer dem inom olika branscher över hela världen.

TOTAL erbjuder produkter med exceptionell kvalitet och renlighet

Med en innovationsverksamhet i framkant har vi utvecklat en unik expertis vad gäller avancerade tekniska produkter som är effektiva inom många olika användningsområden: byggbranschen och fordonsindustrin, tillverkning av däck, färg, silikon och kosmetika, vattenhantering och skydd för skördar samt inom borrvätskor och en mängd andra användningsområden.

Dessa avancerade och flexibla blandningar tillverkas i enlighet med våra stränga miljöstandarder.

Säkerhet, precis som våra kvalitets- och miljöstandarder, ligger överst på dagordningen och du kan känna dig förvissad om att vi på TOTAL Nordic är väl medvetna om vårt sociala och miljömässiga ansvar.

Upptäck våra marknads applikationer på vår webbplats för

 

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.