ANAC

 

Skulle inte du som yrkesman vilja förbättra ditt företags produktivitet och konkurrenskraft? Lita på oss när det gäller analyser av oljan i ditt system!

ANAC ANAlysis Compared) får din olja att tala och ger dig tillgång till en unik förebyggande och korrigerande underhållsservice, med en databas som -diagnosen (står för innehåller mer än fyra miljoner poster, två europeiska laboratorier och ett globalt nätverk med analyssajter.

Vill du förbättra administrationen av din fordonspark, minska rörelsekostnaderna och optimera underhållet på ditt fordon och din utrustning?

ANAC är en TOTAL-tjänst som ger en heltäckande serie analyssystem för kontroll av använda oljor eller kylarvätskor och finns tillgänglig för alla fordonstyper (motorfordon och rörliga arbetsmaskiner) eller industriändamål (maskiner och utrustning).

För administration och teknisk övervakning av transportfordon, byggmaskiner, m.m. erbjuder ANAC en heltäckande serie djupanalyser för oljan i din utrustning.

För industrin finns ANAC INDUS-serien, ett brett urval som sträcker sig från generiska analyser av alla sorters smörjmedel till diagnosprogram för varje enskilt användningsområde.

Vill du snabbt fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och få tillgång till analysrapporter, när som helst och var du än befinner dig?

ANAC finns tillgängligt på webben via ett säkert externt kundnät men också direkt i din smartphone eller surfplatta.

ANAC, TOTALs analysverktyg för oljan i ditt system

Upptäck vår webbplats

Dina resultat finns tillgängliga när som helst, var som helst!

Anac In Practice

ANACs mobilsajt gör analysverktyget lätt åtkomligt för dig:

  • tillgång till resultat från utförda analyser i realtid
  • resultat som kan exporteras till underhållsapplikationen TIG XP 5
  • resultat kan laddas ned i en pdf-fil eller till ett Excel-ark
  • loggningsmodul
  • modul för kontrollkurva över uppmätta värden
  • frågemodul för administrativa uppgifter och analysdata
  • registrering av din nya utrustning online

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.