Våra tjänster

 

ANAC INDUS

Anac banner, industrial oil

Olja är en barometer som visar hur dina maskiner mår. Kvaliteten och precisionen i ANAC INDUS-analyserna ger konkreta vinster i form av ökad produktivitet och minskade underhålls- och smörjkostnader.

  • Bevakar maskinens mekaniska skick och kvaliteten på resterande smörjmedel, utan att du behöver demontera eller stänga av maskinen
  • Upptäcker onormala förhållanden: onormalt tidigt slitage på maskindelar, föroreningar i oljan i form av vatten, smuts, m.m.
  • Lägre smörjmedelsförbrukning genom längre oljebytesintervall

Ett heltäckande utbud för alla dina industriapplikationer:

Personlig rådgivning

Våra specialister kan ge dig råd om vilka analysprogram som passar bäst för just er utrustning och respektive driftförhållanden. Det bästa sättet att effektivt byta från en reaktiv underhållsstrategi (som kan bli dyrbar) till en mer förebyggande strategi – som är mer ekonomisk och samtidigt höjer produktiviteten.

En enkel och effektiv tjänst

Kontakta oss så levererar vi ett komplett analyspaket med flaskor, etiketter, informationsblad och förtryckta kuvert. Med underhållsapplikationen TIG XP 5 kan du direkt integrera dina analysresultat för att få både historik och lämpliga tidpunkter för ditt underhållsarbete.

Upptäck vår ANAC websida

On the side place this – I found it here:

Ett säkert externt kundnät där du får tillgång till dina resultat

ANACs externa nät gör analysverktyget lätt och snabbt åtkomligt för dig:

  • tillgång till resultat från utförda analyser i realtid
  • resultat som kan exporteras till underhållsapplikationen TIG XP 5
  • resultat kan laddas ned i en pdf-fil eller till ett Excel-ark
  • loggningsmodul
  • modul för kontrollkurva över uppmätta värden
  • frågemodul för administrativa uppgifter och analysdata
  • registrering av din nya utrustning online

Teknisk utbildning

Teknisk träning

Vi erbjuder program där du kan lära dig hur du ska använda industriella smörjmedel eller förbättra ditt sätt att använda dem.Konkurrenskraft, säkra installationer, mänsklig hälsa och respekt för miljön är viktiga utmaningar för alla branscher.Smörjmedel spelar en viktig roll på alla dessa områden. Om de används korrekt kan de bidra till ökad prestanda och åldersbeständighet på produktionsanläggningar, för materialsäkerheten, användarnas hälsa och miljöskydd.Ämnen som ingår i kurserna är bland annat rätt sätt att använda industriella smörjmedel, säkerhet och miljöskydd.

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.