Smörjmedel till växellåda - Växellådsolja Underhåll

Växellådsolja

CARTER SY 150 - 680

Syntetiskt smörjmedel (polyglykol) för slutna växellådor som drivs under mycket påfrestande förhållanden (hög belastning, stötar, extrema temperaturer och korrosiv atmosfär) med förstärkta extremtryckegenskaper. Mycket god värmestabilitet, skydd mot korrosion och mycket goda skumningsegenskaper.


DIN 51517-3 CLP ,NF-ISO 6743-6 CKS /CKT ,DAVID BROWN, CMD

CARTER SH 150 - 1000

Syntetisk olja (PAO) för slutna industriella växellådor. Ger optimalt skydd av växlarna mot gråfläckning och skyddar lagren under mycket krävande förhållanden. Rekommenderas särskilt för växlar som utsätts för mycket höga laster och höga temperaturer i krävande miljöer samt för växlar hos vindkraftverk. God värmestabilitet ger lång brukslivslängd. Kan användas utomhus tack vare mycket goda lågtemperaturegenskaper.


DIN 51517-3 CLP , NF-ISO 6743-6 CKD, AISI 224, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN, FLENDER, USINOR FT 161, MÜLLER WEINGARTEN, AGMA 9005 - E02

CARTER XEP 150 - 680

Olja med hög prestanda för slutna växellådor, vid höga laster, höga temperaturer och i krävande miljöer. Den här produkten har utvecklats för att motsvara de strängaste tekniska kraven, särskilt vad gäller skydd mot gråfläckning och antikorrosiva egenskaper. Förstärkt skydd mot skumning. Goda demulsifieringsegenskaper.


DIN 51517-3 CLP, ISO 12925 CKD, AGMA 9005 - D94, US STEEL 224, DAVID BROWN

CARTER EP 68-1000

Mineraloljor för slutna växellådor, kopplingar och lager vid höga laster och höga temperaturer. Utmärkta egenskaper som motverkar slitage och fungerar vid extremt tryck. Mycket god motståndskraft mot oljeoxidation och nedbrytning.


DIN 51517-3 CLP , ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005 - D94 EP, CINCINNATI MILACRON, DAVID BROWN, AISI 224, SEB 181226, FLENDER

CARTER BIO 150 - 460

Den nya generationens högpresterande, biologiskt nedbrytbara oljor, som utvecklats för smörjning av industriella växellådor och lager. Ersätter växellådsoljor av mineraltyp vid användning i områden med känslig miljö. Mycket goda egenskaper vid extremt tryck och hög motståndskraft mot skärskador vid last garanterar ett bra skydd av växlar som arbetar vid höga laster.
Kan användas när det krävs mineralsmörjmedel som motsvarar prestandanivåerna

CKC/CKD (ISO 12925-1) eller CLP (DIN 51517-3).

NEVASTANE SL 32 - 100

Livsmedelsgodkända syntetiska (PAO) växellådsoljor för smörjning av reduktionsväxlar samt för högt belastade glid- och rullager och många andra utrustningar inom livsmedelsindustrin, exempelvis kedjematare och transportbälten. Sammansättningen är 100 % syntetisk och baserad på PAO. Ger överlägset skydd och ökad livslängd.


NSF H1, Kosher, ISO 21469, ISO 6743-4 CKC

NEVASTANE EP 100 - 1000

Livsmedelsgodkända, mineralbaserade växellådsoljor för smörjning av reduktionsväxlar samt för högt belastade glid- och rullager och annan utrustning inom livsmedelsindustrin, som kedjematare och transportbälten. Oljans sammansättning är baserad på vit mineralolja och högeffektiva tillsatser som ger utmärkta egenskaper vid extrema tryck, samt anti-slitageoch anti-korrosionsegenskaper.


NSF H1, Kosher, ISO 21469, ISO 6743-4 CKC

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.