Värmeöverföringsoljor

SERIOLA 1510 31

Mineralbaserad värmeöverföringsolja. Lämplig för uppvärmning av bostäder och industrilokaler, produktion av ånga och varmvatten, uppvärmning av värmebehandlingsbad, för autoklaver, reaktionskärl, ugnar, gjutformar, tunneltorkar, injektionsgjutmaskiner, luftkonditionering, temperaturstyrning för lagerbehållare samt i tillverkningsprocesser (cement- och pappersbruk, träindustri).

ISO 6743/12 L-QC, DIN 51502 L

SERIOLA ETA 32, 100

Mineralbaserad värmeöverföringsolja. Lämplig för uppvärmning av värmebehandlingsbad, för autoklaver, reaktionskärl, ugnar, gjutformar, tunneltorkar, injektionsgjutmaskiner, tillverkningsprocesser (cement- och pappersbruk, träindustri) samt för produktion av ånga och varmvatten. Jämfört med konventionella oljor har den en utmärkt motståndskraft mot värmekrackning.

ISO 6743/12 L-QC, DIN 51502 L, SERIOLA ETA 32 är godkänd av franska hälsomyndigheten för termalbehandling med dricksvatten.

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.