Processoljor

TORILIS 15 - 500

Rena mineraloljor som används som processoljor inom en mängd olika industrier: gummi, plast, textil, läder, processindustri och tillverkning av trycksvärta. Används bland annat som dammbindningsmedel i t.ex. spånskivor. Mycket lämpliga för blandning. Har ett snävt destillationsområde

FINAVESTAN 7.5, 15, 18, 29, 40, 70, 100

Medicinska vitoljor, utvecklade för följande industrisektorer: farmaceutisk industri (hjälpämnen), kosmetika (råmaterial), plast (plasticeringsmedel för PS och andra polymerer, för alla typer av förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel), livsmedel (i enlighet med gällande lagstiftning). Mycket hög renhetsgrad. Luktlös, smaklös, färglös. Helt fri från svavel och aromatiska kolväten.
Användning av dessa oljor beror på gällande nationell lagstiftning.


NSF 3H

FINATUROL D 35

Livsmedelsgodkänd, högpresterande vegetabilisk olja. Utvecklad för degportionerare och brödskärmaskiner för att säkerställa optimal prestanda och ge knivarna maximalt skydd mot slitage, med så låg oljeförbrukning som möjligt. Särskilt utformad för direkt kontakt med livsmedel. Används för att förhindra vidhäftning och utveckling av beläggningar på knivarnas yta. Tack vare oljans speciella sammansättning förändras inte den färdiga produktens smak eller doft. Fri från genmanipulerade produkter och animaliska beståndsdelar. Enkel att applicera och färdig att använda.


NSF 3H

FINATUROL HT 100

Livsmedelsgodkänd vegetabilisk (100 %) släppolja för höga temperaturer. Garanterar en perfekt släppning för alla typer av bakverk och kakor. Påverkar inte smak eller doft hos den färdiga produkten, ens för produkter med lång lagringstid. Gör det möjligt att minska oljeförbrukningen med upp till 40 % jämfört med konventionella släppmedel (vegetabiliska oljor eller vita mineraloljor).
Fri från genmanipulerade produkter, tillverkad utan animaliska beståndsdelar. En blandning av vegetabiliska oljor och livsmedelstillsatser, som ingår i den positiva listan i det Europeiska direktivet 95/2/EG.


NSF 3H

FINATUROL K2 35

Livsmedelsgodkänd vegetabilisk olja för degportionerare och brödskärmaskiner, särskilt utvecklad för direkt kontakt med livsmedel. Kan även användas som släppmedel inom livsmedelsindustrin. Enkel att applicera och färdig att använda. Smak- och luktlös. Tack vare de utmärkta smörjegenskaperna kan förbrukningen reduceras med upp till 20 % jämfört med CODEX för vita mineraloljor. Fri från genmanipulerade produkter och animaliska beståndsdelar.


NSF 3H

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.