Industrifetter och smörjfett

Smörjmedel till Industri, industrifetter, smörjfett  

För mer utförlig information om våra produkter väljer du sidan för just ditt användningsområde.

Välj Aluminiumkomplex för att upptäcka våra fetter med aluminiumkomplex.

Välj Polyureaförtjockare för att upptäcka våra smörjfetter med polyureaförtjockare.

Välj Litium/kalcium för att upptäcka våra litium-/kalciumfetter.

Välj Litium-/kalciumkomplex för att upptäcka våra fetter baserade på litium/kalciumkomplex.

Välj Kalciumsulfonatkomplex för att upptäcka våra fetter baserade på kalciumsulfonatkomplex.

Välj Specialprodukter för att upptäcka våra specialprodukter.

För att få veta mer, besök:

 

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.