Hållbar utveckling

Hållbarhetsansvar

Vägar och motorvägar är de främsta alternativen för resor och handel mellan olika samhällen och spelar en viktig roll för ekonomisk utveckling

Bituminösa material som används vid vägbyggen uppfattas ofta som tämligen osofistikerade produkter. Ändå erbjuder de innovativa lösningar på så viktiga sociala problem såsom trafiksäkerhet, vägar som smälter in i stadsbilden och på landsbygden, och inte minst den minskade miljöpåverkan som asfalt har genom att vara 100% återanvändningsbart.

Klicka här för att ladda ned vår pdf om asfalt och hållbar utveckling

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.