Säkerhet & Kvalitet

Säkerhet & Kvalitet

 

TOTAL följer kraven i de strängaste reglerna och föreskrifterna för hälsa, säkerhet och miljö.

Vi rekommenderar att ni använder er av Eurobitume. råd om säker lastning och hantering av bitumen.

För säker lossning hos våra kunder står vi till tjänst med rådgivning och besöker er gärna för att undersöka säkerheten.

Kvalitet

Kvalitet

Att uppfylla standarder och normer är ett sätt att säkerställa kvaliteten

Ackrediteringar

  • Certifierad enligt ISO 9001

CE-märkning

CE-märkningen startade 1993 och finns på produkter som säljs inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) som omfattar EU:s 27 medlemsländer samt de tre länder som är anslutna till Europeiska frihandelssammanslutningen.

CE marketing

 

Enligt CPR (Construction Products Regulation = lagar och författningar om byggprodukter) får ingen produkt tillverkad och levererad i enlighet med en harmoniserad europeisk standard (hEN) säljas på marknaden om den inte är CE-märkt. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 juli 2013.

Där det finns en harmoniserad europeisk standard är samtliga TOTALs bitumenprodukter CE-märkta.

Forskning och utveckling

TOTAL Bitumen har tre viktiga forskningscenter i Europa: CReS (Lyon, Frankrike), Preston (Storbritannien) och Brunsbüttel (Tyskland), och huvudkvarteret ligger i Paris. Vart och ett av dessa center har stor internationell erfarenhet av asfaltskonstruktioner samt toppmoderna laboratorium, där våra tekniker utarbetar innovativa lösningar för att uppfylla de växande behoven på bitumenmarknaderna i Norden och Europa.

På TOTAL Bitumen förstår vi att kontinuerliga innovationer är nyckeln till lång livslängd och hållbar utveckling för alla våra produkter. Vi bedriver forskningsprojekt i samarbete med viktiga intressenter och oberoende forskningsorgan. Förstklassig kundkommunikation och teknisk support är också av stor betydelse för att vi ska kunna upprätthålla en företagskultur präglad av ständiga förbättringar.

Kontakta oss gärna om du önskar mer information eller har några frågor om kvaliteten på våra produkter.

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.