Styrelf – polymermodifierad bitumen

Styrelf produktsida, styrelf

Styrelf - Det bästa valet för hårt belastade vägbeläggningar och tung trafik

På grund av den kontinuerligt ökande trafiken och allt tyngre laster som kräver mer av vägnätet behövs en asfaltyta som tål hög belastning och håller i många år.

TOTALs STYRELF® är resultatet av ett drygt 30-årigt samarbete mellan TOTAL och det franska ”Laboratoire Central des Ponts et Chaussées” (ung. Franska trafikverkets centrallaboratorium). Produkten har utvecklats kontinuerligt och uppfyller dagens förändrade krav fullt ut (processer, produkter, användningsområden, m.m.).

STYRELF® produceras genom ”cross-linking” av de elastomeriska polymererna i bitumenet.

Egenskaperna hos STYRELF® gör det till det ideala bindemedlet för hårt utsatta ytor (tung trafik, strängt klimat, m.m.). Det har med tiden blivit ett välkänt varumärke med en global försäljning på mer än 20 miljoner ton.

Vanliga användningsområden för STYRELF® är hårt trafikerade ytor såsom motorvägar och trafikleder. Men tack vare sin hållfasthet mot köldsprickor och deformationer passar STYRELF utmärkt även på bland annat broar, flygfält och containerterminaler. Dessutom har STYRELF INTAKT-serien speciellt utvecklats för flygplatser för att bättre motstå spill av flygbränsle och avisningsvätskor.

Alla STYRELF-bindemedel levereras klara att använda och med mycket god lagringsstabilitet. Tack vare en mängd olika varianter kan vi tillgodose alla sorters behov, från asfaltmassor med hög prestanda till emulsioner.

Kontakta oss för att diskutera era behov eller för att få reda på mer om STYRELF-sortimentet.

Produktfakta

  • Bevisat hög kvalitet med många olika egenskaper
  • Enastående resistans mot deformationer och utmärkt lågtemperaturegenskaper
  • God kohesion och exceptionell vidhäftning
  • Brett intervall vad gäller användningstemperatur samt god åldersbeständighet
  • Uppfyller kraven i EN 14023
  • Finns med tillsatser som förbättrar vidhäftningen och/eller modifierar viskositeten
  • Specifikationer för STYRELF-bindemedel finns i respektive produktöversikt

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.