TOTAL Ecosolutions - TOTAL Sverige

TOTAL Ecosolutions

TOTAL eco-solutions

TANKEN MED TOTAL ECOSOLUTIONS

Genom att utnyttja innovationer som ger ständiga förbättringar har programmet Total Ecosolutions som syfte att ta fram produkter och tjänster inom hela vårt marknadsförings- och tjänsteutbud. Detta för att hjälpa våra kunder – såväl företag som konsumenter – att minska sin förbrukning och/eller miljöpåverkan.

2009 introducerades flaggskeppsprogrammet Total Ecosolutions i Europa och i syfte att främja smartare och sparsammare energiförbrukning. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder innovativa lösningar som överträffar marknadens miljökrav och som minskar användningen av naturresurser och/eller miljöpåverkan, med bibehållen servicenivå.

34 märkta produkter och tjänster hittills

ecosolutions

Användningen av Total Ecosolutions produkter och tjänster förhindrade under 2011:

  • 805 000 ton koldioxidutsläpp2
  • Enligt våra beräkningar, baserat på en jämförelse med referensprodukter och -tjänster på den europeiska marknaden som erbjuder ett likvärdigt resultat.
  • Motsvarande den mängd som släpps ut av mer än 80 000 EU-invånare under ett år.

Läs mer om TOTAL ECOSOLUTIONS här:

Transport:

Fördelarna med Fuel Economy är ännu tydligare för fordon som gör frekventa stopp. I en serie tester som utfördes av Millbrook visade på bränslebesparingar på upp till 1,28 liter(*) per 100 km (dvs. 3,5 %) genom att använda Fuel Economy smörjmedel i såväl motorer, växellådor som axlar.

(*) jämfört med 1 liter per 100 km i Millbrook-certifikatet

Läs mer om våra transportsmörjmedel här

EN BESKRIVNING AV VÅRT ERBJUDANDE TILL DE NORDISKA LÄNDERNA

Fuel Economy-smörjmedel:

kan minska bränsleförbrukningen med upp till 3 %. Dessa produkter finns i alla våra produktsegment, till exempel personbilar, motorcyklar, entreprenad, transport, jordbruk, marin och industri.

Läs mer om våra Fuel Economy-smörjmedel här

Biolubricants:

Primärt utvecklade för områden där miljön utsätts för en direkt risk vid ett läckage eller oavsiktligt utsläpp av produkten (t.ex. biologiskt nedbrytbara sågkedjeoljor)

Läs mer om våra Biolubricants här

Bitumen:

AZALT ECO2 35/50 är speciellt framtagen för framställning av varmblandad asfaltbetong. Smörjmedlet sänker produktions- och appliceringstemperaturen med 40 °C, koldioxidutsläppen med 23 % och energiförbrukningen med 19 % jämfört med konventionell varmblandad asfalt, tack vare de använda tillsatserna.

Läs mer om vårt bitumen-erbjudande här

NÅGRA EXEMPEL PÅ VÅRA FUEL ECONOMY- OCH BIOLUBRICANTS-SMÖRJMEDEL

Fordon: TOTAL och ELF Fuel Economy motoroljor ger en dokumenterad förbättring på minst 2,5 %. TOTAL Quartz Ineo First 0W-30 och ELF Solaris FE 5W-30 ger upp till 3,33 % förbättring jämfört med referensprodukten, RL 101.

 

Läs mer om våra smörjmedel för fordonsindustrin här

Fritidsbåtar:

Total Caprano Energy FE 15W-30 är en 15W-30 bränslebesparande motorolja för marina tillämpningar. Den används för att öka bränsleeffektiviteten och minska koldioxidutsläppen.

Läs mer om smörjmedel för fritidsbåtar här

Entreprenad:

Genom att byta från ett konventionellt 15W-40 smörjmedel till Total TP Star Max FE 10W-30 förbättras bränsleeffektiviteten med ungefär 1,3 % (uppmätt på en officiell provbänk). Koldioxidutsläppen minskas proportionellt med bränsleförbrukningen.

Läs mer om våra entreprenad-smörjmedel här

Jordbruk:Genom att byta till Tractagri eller Agritec 15W-30 eller 10W-30 från en konventionell 15W-30-olja kan man uppnå ungefär 1 % förbättrad bränsleeffektivitet (uppmätt på en officiell provbänk). Koldioxidutsläppen minskas proportionellt med bränsleförbrukningen.

Läs mer om våra jordbrukssmörjmedel här

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.