KARRIÄR

1.PERSONALPOLITIKEN PÅ TOTAL: MÅNGFALD OCH ÖPPENHET

Dialog, öppenhet, lika möjligheter, mångfald, rörlighet och kompetensutveckling är de värden som präglar personalpolitiken på TOTAL och våra dotterbolag. Våra medarbetare har också ytterst skiftande bakgrund.

TOTAL lockar till sig många begåvade människor, både erfarna och nyutbildade, med olika nationell, kulturell och utbildningsmässig bakgrund. Med tjänster inom mer än 500 yrken erbjuder vi möjligheter inom flera olika specialiteter, bland annat geologi, forskning och utveckling, marknadsföring, försäljning och logistik. Vi motiverar våra anställda och får dem att stanna kvar hos oss genom en personalpolitik som erbjuder dem ett flertal olika karriärvägar och möjlighet till kompetensutveckling så att vi kan möta dagens nya utmaningar på energiområdet mer effektivt.

Starka värden

Varje år anställer TOTAL omkring 10 000 människor, varav 75 procent i länder utanför Europa, och vi har 130 olika nationaliteter anställda inom koncernen.För att främja yrkesutvecklingen och få samtliga våra medarbetare att växa bygger vår personalpolitik på fyra hörnstenar:

Mångfald och olika bakgrund, utbildning och kultur, något som både berikar oss och hjälper oss att jämföra olika perspektiv så att vi kan förutse förändringar och utvecklingstrender bättre i dagens globaliserade värld.

Mobilitet så att anställda kan byta arbetsuppgifter, segment eller land och uppnå sina personliga karriärmål.

Rättvisa grundad på individuell lönesättning, exceptionella personalförmåner och en successiv utveckling för att främja delägarskap bland medarbetarna.

Ansvar och ansvarstagande i vårt dagliga arbete världen över och ett aldrig sviktande fokus på etik och moral, säkerhet och hållbar utveckling.

2.ANSÖKAN

Om du är intresserad av en tjänst på TOTAL Nordic, i Danmark, Norge, Sverige eller Finland, är du välkommen att skicka in din CV tillsammans med din ansökan till MS.NORDIC-JOB@total.com

Lediga tjänster

Om du är intresserad av en tjänst på någon annan division inom koncernen eller vill ansöka om ett jobb i ett annat land eller på koncernens huvudkontor går du till careers.total.com

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.