Low-SAPS-smörjmedel

Low-SAPS-smörjmedel

TOTALs produkter med Low-SAPS teknologi har tagits fram för att möta kraven hos de allra modernaste motorerna och få deras avgasreningssystem att fungera så effektivt som möjligt.

Low SAPS

Våra Low-SAPS smörjmedel innehåller små mängder sulfataska, fosfor och svavel (SAPS). SAPS-halten i traditionella smörjmedel kan inverka skadligt på efterbehandlingssystemen för avgasrening som eliminerar förorenande utsläpp. Dieselpartikelfilter (DPF) är extra känsliga för SAPS. TOTALs Low-SAPS teknologi minskar din miljöpåverkan genom att optimera egenskaperna i dessa avgasreningssystem. Våra smörjmedel utrustade med Low-SAPS är bara en del av TOTAL EcoSolutions-programmet

Dieselpartikelfilter (DPF)

De senaste årens fokusering på forskning och utveckling av avgasrening inom fordonsbranschen saknar tidigare motstycke.

Härigenom har biltillverkare lyckats introducera de så kallade partikelfiltren. Filtren är avsedda för dieselmotorer och fångar upp ansamlade partiklar samt alstrar en dieselinsprutning som bränner bort oönskade komponenter. Det här medför en ny utmaning för smörjmedelsfabrikanter och TOTAL har antagit utmaningen. Vi har utvecklat oljor som passar för de nya fysiska och kemiska förutsättningarna i efterbehandlingssystem såsom partikelfilter.

Fördelar

  • Optimal prestanda i avgasreningssystemen
  • Minskade servicekostnader för bilanvändaren
  • Passar för alla användningsområden, även de mest krävande

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.