Flygindustrin - TOTAL AERO

Get Adobe Flash player

 

TOTAL har i 60 år specialiserat sig på att utveckla, producera, leverera och marknadsföra jetbränslen och flygbensin. Beroende på land förser vi våra kunder, stora internationella flygbolag eller ägare av lätta flygplan, rymdindustrin eller militären med ett brett produkt- och tjänstesortiment:

  • Flygbränslen av hög kvalitet som följer strängast möjliga säkerhets- och miljöstandarder
  • Ett heltäckande tjänsteutbud för flygindustrin (rådgivning, HSM-granskning (hälsa/säkerhet/miljö) samt JIG-inspektioner (se nedan), konstruktion av bränsleanläggningar för flygindustrin, tankkort, smörjmedel, etc.)

Inom den kommersiella flygindustrin har AIR TOTALs ledande position i Europa och Afrika stärkts tack vare att vi ingår i ett globalt nätverk som omfattar mer än 250 internationella flygplatser i 75 länder på de 6 kontinenterna. I Danmark levererar AIR TOTAL Jet A-1 och tillhandahåller ”into-plane”-tjänster (dvs. flygplanstankning) på Kastrups flygplats.

Närvaron varierar från land till land, men TOTAL bedriver verksamhet inom alla marknadssegment: internationella och nationella flygbolag, industri, försvar, affärsflyg och allmänflyget. Våra skickliga professionella team utarbetar innovativa lösningar anpassade efter kundernas behov inom var och en av dessa sektorer.

Kontakta oss redan idag för att diskutera dina behov och ta reda på mer.

TOTAL var med och grundade den internationella Joint Inspection Group (JIG). JIG verkar för förbättrad säkerhet, kvalitetskontroll och effektivitet vid flygbränsleanläggningar och utvecklar bredare globala standarder för hantering av flygbränsle. JIG utarbetar standarder för kvalitetskontroll och hantering av flygbränsle som rekommenderas av IATA. Internationella oljebolag inspekterar sina flygplatsanläggningar för att se till att de sköts i enlighet med JIGs principer och rutiner.

X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.