Biocider - TOTAL Sverige

Biocider

Biocider

För friskare tankar

Vid förvaring har flytande kolväten en tendens att absorbera fukt från omgivningen. Det kallas för ”tankrespirationsfenomenet” och innebär att vatten tränger in vilket kan generera oönskad tillväxt av bakterier, svamp och jäsmedel. Spridningen av dessa mikroorganismer har många negativa effekter, till exempel:

  • Tilltäppta matarledningar
  • Uppkomst av emulsioner
  • Korrosion

Dessa problem kan uppstå var som helst i distributionskedjan från förvaringstank till motorfordon. Behandlingen av dessa föroreningar kräver många olika typer av biocider för att förebygga eller åtgärda problemen. Våra biocider kan användas för behandling av både vätskefas och organisk fas:

  • Vattenfot för oljetankar (EB301W)
  • Petroleumdestillat (EB7301)

Våra produkter ger sensationella resultat:

  • Efter 6 timmars kontakt med kolvätet har antalet levande mikroorganismer halverats.
  • Alla spår av föroreningar har försvunnit efter ungefär 36 timmar.
  • Våra biocider säljs endast till distributörer.

?? ?? ?? ??
X

Genom att fortsätta att ladda denna webbplats accepterar du användandet av cookies och andra informationsverktyg för insamling av besöksstatistik, för att optimera funktionaliteten på webbplatsen. För mer information och inställning av cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here.