Juridisk meddelelse

Juridisk meddelelse

PERSONDATAPOLITIK

DENNE PERSONDATAPOLITIK ("POLITIKKEN") GÆLDER FOR ALLE PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DU OPLYSER OS OM PÅ DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST POLITIKKEN GRUNDIGT, IDET ANVENDELSEN AF HJEMMESIDEN KRÆVER, AT DU ACCEPTERER NEDENSTÅENDE BETINGELSER.

Vi, TOTAL Denmark A/S, CVR-nr.: 63855618, ("TOTAL") administrerer de personoplysninger, der indsamles på hjemmesiden: http://www.totaldenmark.dk.

Vi er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger i forbindelse med ethvert besøg på vores hjemmeside. Personoplysninger, som du giver til os (såsom navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer), kan blive benyttet på én af følgende måder:

  • til at besvare din forespørgsel eller anmodning;
  • til at administrere din konto and opfylde vores forpligtelser overfor dig;
  • til at opfylde dine ordrer;
  • til at sende oplysninger om vores produkter eller services, der kunne være interessante for dig, dog først efter, at du har givet samtykke hertil.
  • Ved at give os personlige oplysninger, giver du samtykke til at vi behandler sådanne personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage, og vi vil derefter ophøre med behandling af dine personlige data.

Total Denmark A/S ejes af TOTAL MARKETING SERVICES S.A. Associerede selskaber, medarbejdere, agenter og underleverandører kan få adgang til dine personoplysninger, i tilfælde af at det er nødvendigt at varetage de ovenfor nævnte ydelser. Da TOTAL Gruppen opererer internationalt, kan dine personoplysninger blive overført til lande udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), under forudsætning af, at de lande, som vi videregiver dine personoplysninger til, har tilsvarende databeskyttelseslove som den danske persondatalov.

En "cookie" er information, der identificerer din PC med vores server. Brugen af cookies kan forekomme indimellem, dette sker for at gøre adgangen til vores hjemmeside mere brugervenlig, således at du ikke behøver at huske brugernavn og password hver gang, at du skal ind på siden. Vi kan også anvende cookies for at spore besøgende, når de bevæger sig rundt på hjemmesiden. Du kan slå brugen af cookies fra i din browser-indstillinger, hvis du ikke accepterer vores anvendelse af det.

Vi gør vores yderste for at sikre, at dine personoplysninger behandles fortroligt, og vi har etableret sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, utilsigtet tab samt ulovlig tilintetgørelse af dine oplysninger.

Vi har etableret passende sikkerhedsforanstaltninger, som vi mener, er tilstrækkelige for at sikre dine personoplysninger.

Vi vil ikke bruge dine personlige oplysninger efterfølgende til formål, der er uforenelige med det oprindelige formål for indsamlingen uden dit forudgående samtykke. Vi gemmer ikke dine personlige data længere end nødvendigt for formålet med behandlingen.

Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, mod betaling af et gebyr (i overensstemmelse med Dansk lovgivning) samt mod fremlæggelse af tilstrækkelig dokumentation for din identitet. Vi vil give dig information herom indenfor 4 uger fra modtagelsen af din anmodning. Du har også ret til at forlange, at vi retter de registrerede personoplysninger, såfremt disse ikke er korrekte. Anmodninger om indsigt i de registrerede personoplysninger samt forespørgsler om kopier og berigtigelse af oplysninger skal sendes pr. post til TOTAL Denmark A/S, Aldersrogade 6C, 4. sal, 2100 København Ø, Danmark.

DISSE JURIDISKE FORBEHOLD GÆLDER FOR HELE INDHOLDET AF HJEMMESIDEN. LÆS DERFOR VENLIGST NEDENSTÅENDE VILKÅR GRUNDIGT IGENNEM FØR BENYTTELSE AF HJEMMESIDEN, DA BRUGEN AF SIDEN KRÆVER, AT DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR BÅDE I TILFÆLDE AF AT DU REGISTERER ELLER IKKE REGISTRERER PERSONOPLYSNINGER HOS OS.

Betingelser for brug af hjemmesiden

1. Ejeren af hjemmesiden ("Selskabet") har gjort sig alle mulige anstrengelser for at sikre, at al information på eller via hjemmesiden er fuldstændig og korrekt i forbindelse med offentliggørelsen heraf. Dog kan der forekomme utilsigtede og lejlighedsvise fejl og udeladelser, som Selskabet beklager, men Selskabet garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de informationer, der angives på eller via hjemmesiden, herunder via hyperlinks eller andre elementer, der enten bruges direkte eller indirekte fra denne hjemmeside. Selskabet forbeholder sig ret til at ændre hjemmesidens indhold uden forudgående varsel; fralægger sig ethvert ansvar for unøjagtigheder eller udeladelser på hjemmesiden; og enhver beslutning, der er baseret på oplysninger fra eller via hjemmesiden, er udelukkende den besøgendes ansvar. Selskabet fralægger sig ethvert ansvar for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader eller ethvert andet tab, skader eller erstatningsretligt ansvar i øvrigt, der er opstået som følge af personers adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, eller ved brug af og/eller tillid til de informationer, der angives direkte eller indirekte på hjemmesiden.

2. Oplysningerne på hjemmesiden er ikke en anbefaling til at investere eller på anden måde en invitation til at købe aktier i Selskabet, dets moderselskab, datterselskaber eller associerede selskaber.

3. Intet på hjemmesiden udgør et juridisk bindende tilbud om at indgå en kontrakt.

4. Medmindre andet angives, har Selskabet ophavsretten til samtlige dokumenter og andet materiale, der er tilgængeligt på hjemmesiden. Der er ikke givet licens eller rettigheder til andre i relation til Selskabets immaterielle rettigheder. Kopiering af dokumenter fra hjemmesiden er udelukkende tilladt til privat brug samt informationsformål, og kopiering eller anvendelse heraf til andre formål er udtrykkelig forbudt.

5. Selskaber inden for koncernen har egne individuelle juridiske identiteter, men på hjemmesiden anvendes betegnelsen "koncern", "vi" eller "os" ofte til generelt at referere til selskaber inden for samme koncern som Selskabet, eller hvor det ikke giver mening at identificere et specifikt selskab inden for koncernen.

6. Selvom Selskabet bestræber sig på at sikre, at hjemmesiden er tilgængelig alle døgnets 24 timer, kan Selskabet ikke gøres ansvarlig for, at hjemmesiden af en eller anden årsag ikke er tilgængelig i et givent tidsrum eller en given periode. Derudover kan adgangen til hjemmesiden midlertidigt og uden forudgående varsel blive suspenderet i tilfælde af fejl, vedligeholdelse eller reparation samt i tilfælde, der ligger uden for Selskabets kontrol.

7. Oplysninger og materiale, der videregives eller videresendes af besøgende anses ikke som fortrolige eller ophavsretligbeskyttet, dog med undtagelse af personoplysninger nævnt i denne politik. Selskabet har ingen forpligtelser eller ansvar for disse oplysninger og materiale. Selskabet og enhver, der er bemyndiget af Selskabet, har lov til at kopiere, offentliggøre, distribuere, indarbejde eller på anden vis anvende disse oplysninger, materiale, billeder, lyd, tekst og andre emner, der findes på hjemmesiden til kommercielle eller ikke-kommercielle formål.

?? ?? ?? ??
X

Ved at fortsætte med at browse dette website, accepterer du brugen af cookies eller andet informationsværktøj til indsamling af besøgsstatistik, for at optimere funktionaliteten af websiden. For mere information og indstilling af cookies.

By continuing browsing this website, you accept the use of cookies or other tracers for statistics of visits to optimize the functionality of the site. More info here .